Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI HAKKINDA

Ana Sayfa » Duyurular » AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI HAKKINDA

Sayın Üyemiz;

T.C İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün E-93473020-000-4501 Sayılı 12.03.2021 tarihli Ahilik Haftası Kutlamaları konusuna ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgi yazı detayları aşağıda sunulmuştur;

Ahilik Kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkarlar ile bunların teşkilatlarında yaşatılması için yapılan Ahilik Haftası kutlamalarının usul ve esaslarını belirlemek üzere Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği 13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin Ahilik Kutlamaları başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında : Ahilik Haftası etkinlikleri ,her yıl Eylül ayı içerisinde Kurulca belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilir. hükmü yer almaktadır.

Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunun ,23 Şubat 2021 tarihli ve 2021/01 sayılı toplantısında alınan karar gereği ;2021 yılında yapılacak olan 34.Ahilik Haftası Kutlamaları ;Kırşehir merkez olmak üzere 81 ilimizde 13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir;

Saygılarımızla.

Bu içerik toplam 6 kişi tarafından okunmuş.

 

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidatı 1. taksit  borçları da yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 31 Mart 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 28/02/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

EK : Yapılandırma Başvuru Dilekçesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651