Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Bilgi İşlem Politikamız

Ana Sayfa » Bilgi İşlem Politikamız

BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ

  • Bilgi işlem politikamız, teknolojiyi takip ederek odamızın gelişimini sağlamak ve üye hizmetlerimizi sürekli geliştirmektir. Bu kapsamda Odamız Bilgi İşlem Politikası şu esaslara göre uygulanmaktadır:
  • Teknik cihazların, programların ve yıllık bilgisayar sarf malzemelerinin ihtiyaca göre tespit edilmesi, teklif alınması ve satın aldırılması, kullanıma sunulması, ek yardımcı programların yazılması veya yazdırılması,
  • Bilgi işlem cihazları için gerekli garanti-bakım-onarım-tamir-servis işlerinin organize edilmesi, meydana gelebilecek problemlerin çözülmesi veya çözdürülmesi,
  • Kurulu network (ağ) sisteminin yönetimi ve geliştirilmesi,
  • Servislerde çalışan personelin kullanılan programlar üzerine eğitilerek bilgisayar kullanım oranının yükseltilmesi,
  • Bilgi işlem biriminin evrak yazışmalarını takip edilmesi, gerekli zaman ve yerlerde sistem konusunda brifing, rapor verilmesi ve toplantılar düzenlenmesi,
  • Server üzerindeki dataların, belli periyotlarda saklanması (backup), dış etkilerden ve özellikle virüslerden korunması,
  • Gelişen teknoloji takip edilerek, eğitimler alınması, yeniliklerin sisteme uyarlanması,
  • ERTSO’nun internet sayfalarının programlanması ve internet sisteminin yönetilmesi.
  • ERTSO’nun  internet sitesinin, üyelere en üst düzey faydayı sağlaması için sık sık güncellenmesi.
Bu içerik toplam 329 kişi tarafından okunmuş.

 

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidatı 1. taksit  borçları da yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 31 Mart 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 28/02/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

EK : Yapılandırma Başvuru Dilekçesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651