Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Kalite ve Şikayet Politikamız

Ana Sayfa » Kalite ve Şikayet Politikamız

KALİTE VE ŞİKAYET POLİTİKAMIZ

  • Bölgemizin kalkınması ve gelişmesi,üyelerimizin tüm beklentilerinin karşılanması için doğru,güncel,hızlı hizmeti saygı ve güven ortamında sunmak.
  • Meslek ahlakını koruyan ve üyelerimizin mesleki faaliyetleri ile ilgili ticari gelenekleri tespit etmek.
  • Yeni gelişmelerin üyelerimize tanıtımını gerçekleştirip,daha ileri teknoloji uygulamalarına destek vermek.
  • Kentimiz ekonomisini geliştirmek amacıyla hizmet sunmak ve bu amaçla ülkede ve dünyada üyelerimizin tanıtımını yapmak.
  • Üyelerimiz ile devlet arasındaki ilişkileri hukukun üstünlüğüne dayanarak tarafsız olarak yürütmek.
  • Yasal mevzuata uygun olarak hizmet vermek.
  • Faaliyetlerimizin etkinliğini sürekli  iyileştirmek.
  • Şikayetleri adil,tarafsız ve mali yükümlülük getirmeden incelemek.
  • Kurumsallaşmayı başarmış,üye memnuniyetini sağlayan modern,öncü bir oda olmak.

 

Bu içerik toplam 330 kişi tarafından okunmuş.

 

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidatı 1. taksit  borçları da yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 31 Mart 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 28/02/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

EK : Yapılandırma Başvuru Dilekçesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651