Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Atık Beyanı Uzatma Talepleri

Ana Sayfa » Duyurular » Atık Beyanı Uzatma Talepleri

Sayın Üyemiz;

T,C. KONYAVALiLİĞi Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 26.05.2023 Tarih E-68495568-145.01-6520286 Sayılı yazısında ;

Atık Yönetimi Yönetmeliği, 9 maddesi (ğ) bendi gereğince l Ocak 2023 tarihi itibari ile kullanıma açılan Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN)/Atık Beyan Sistemi (TABS) 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok İlimizi olumsuz etkileyen depremler dolayısı ile, 8 Şubat 2023 taihli ve 32098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6785 Karar sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile ilan
edilen OHAL kapsamında beyan süresi 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak sistemden kaynaklı olarak beyanını yapamayan veya hatalı beyan yaptığını fark eden ve bu
durumu beyan süresi içerisinde resmi olarak veya ATYÖN/Sorun Bildir ekranlan üzerinden bildiren tesislerin problemlerinin giderilmesini sağlamak için bir defaya mahsus olmak üzere 5 iş gününü geçmeyecek şekilde ATYÖN iizerinden uzatma süresi verilmesi ve bu durumdan söz konusu firmanın haberdar edilerek beyanının yapılmasının sağlanması, Atık Beyan Sisteminin (TABS) beyana kapatılmasının ardından yapılması gereken iş ve işlemlerin 01 Ağustos 2023 tarihine kadar tamamlanması ve sonuçlarından Bakanlığımıza bilgi verilmesi gerektiği bildirilmektedir.
Bu kapsamda atık beyanlannın düzeltilebilmesi için, Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) incelenerek işlem yapılabilmesi açısından gerekli başvuruların ATYÖN/Sorun Bildir ekranı üzerinden 01/08/2023 tarihinden önce yapılması, yine işletmelerde yapılacak denetimler sırasında herhangi bir idari işlemle karşılaşılmaması adına beyan bildirimlerinde stok olarak gösterilen atıkların, lisanslı firmaların ilgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde beyan etmeleri gerekmektedir.Bilgilerinize sunarız.

 

 

Bu içerik toplam 6 kişi tarafından okunmuş.

ODA AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA İMKÂNI

Sayın Üyemiz;

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Üyelerin Odalara olan aidat borçları Kanun kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/06/2023), kalanını ise aylık dönemler halinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte (son taksit tarihi 28/02/2024) ödemesi gerekmektedir.

Üyeler, 31/05/2023 tarihine kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01/04/2023 tarihinden itibaren https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya e-devlet kapısı (https://turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Kimlik Doğrulama Hizmetleri – TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Ödenmesi gereken ilk taksit süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.

Yapılandırmadan yararlanabilmeniz için 01/04/2023 – 31/05/2023 tarihleri arası başvuru yapmanızı rica ederiz.

BAŞVURULARINIZI

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 537 592 1073