Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Ana Sayfa » Duyurular » Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz;

19 Şubat 2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmi Gazete’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanan yönetmelik dahilinde binalarda enerji verimliğine yönelik düzenlemeler getirilmektedir.

19 Şubat 2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmi Gazete’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı tarafından Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik dahilinde;
– 1 Ocak 2023’ten itibaren,
– NSEB niteliğindeki binaların Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya
daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az %5’i oranında
yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunludur.
– Toplam yapı inşaat alanı 5000 m2
ve üzeri olan binaların NSEB olarak inşa edilmesi zorunludur.
– 1 Ocak 2025’den itibaren,
– NSEB niteliğindeki binaların Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya
daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az %10’u oranında
yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunludur.
– Toplam yapı inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olan binaların NSEB olarak inşa edilmesi zorunludur.
Bu kapsamda NSEB ve yenilebilir enerji,
Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB): Yüksek enerji performansına ve aynı zamanda belli oranda yenilenebilir enerji kullanımına sahip olan binayı,
Yenilenebilir enerji: Hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı ve gelgit gibi fosil olmayan enerji kaynaklarından elde edilebilen enerjiyi, şeklinde tanımlanmıştır.

İlgilenen üyelerimiz için ilgili mevzuatlara aşağıdaki linkten erişim sağlanabilmektedir.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13594&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220219-2.htm

Bu içerik toplam 28 kişi tarafından okunmuş.

 Yıllık Aidat ve Munzam Aidat

             Ödeme Süreleri

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 50. Maddesine istinaden, Üyelerimizin yıllık ve munzam aidatlarını Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitle ödeyebilecekleri ifade edilmiştir.

 

Üyelerimizin herhangi bir cezai müeyyideye kalmamaları için aidatlarını gününde ödemeleri önemle duyurulur.

Son Ödeme Tarihleri;

1. Taksit 30.06.2022

2. Taksit 31.10.2022

 

Elektronik Belge ve Online Tahsilat Hizmeti

Üyelerimize en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunabilmek amacıyla hayata geçirilen online belge talebi ve tahsilat sistemi üyelerimizin kullanımına açılmıştır.

Elektronik belge sistemine sadece firma imza yetkilileri kayıt olabilmektedir. Kayıt öncesinde firma yetkilisinin cep telefon numarasının Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. Doğrulama kodu firma yetkilisinin cep telefonuna kayıt esnasında gönderilecektir.

E-imzalı olarak 7/24 alabileceğiniz belgelerimiz:

Bildirim için; Firma Sicil No, Firma Ünvanı, Yetkili Adı Soyadı, Yetkili TC No, Yetkili e-mail ve Yetkili GSM No bilgilerinizi konyaereglitso@tobb.org.tr adresimize mail ile gönderiniz.

Teknik Destek:

332 713 10 73-Dahili 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651