Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Ana Sayfa » Duyurular » Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz;

19 Şubat 2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmi Gazete’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanan yönetmelik dahilinde binalarda enerji verimliğine yönelik düzenlemeler getirilmektedir.

19 Şubat 2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmi Gazete’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı tarafından Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik dahilinde;
– 1 Ocak 2023’ten itibaren,
– NSEB niteliğindeki binaların Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya
daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az %5’i oranında
yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunludur.
– Toplam yapı inşaat alanı 5000 m2
ve üzeri olan binaların NSEB olarak inşa edilmesi zorunludur.
– 1 Ocak 2025’den itibaren,
– NSEB niteliğindeki binaların Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya
daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az %10’u oranında
yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunludur.
– Toplam yapı inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olan binaların NSEB olarak inşa edilmesi zorunludur.
Bu kapsamda NSEB ve yenilebilir enerji,
Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB): Yüksek enerji performansına ve aynı zamanda belli oranda yenilenebilir enerji kullanımına sahip olan binayı,
Yenilenebilir enerji: Hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı ve gelgit gibi fosil olmayan enerji kaynaklarından elde edilebilen enerjiyi, şeklinde tanımlanmıştır.

İlgilenen üyelerimiz için ilgili mevzuatlara aşağıdaki linkten erişim sağlanabilmektedir.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13594&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220219-2.htm

Bu içerik toplam 62 kişi tarafından okunmuş.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDA İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ UZATIMI

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 31/07/2023 olarak belirlenen yapılandırma ilk taksit ödeme süreleri 04/08/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 537 592 1073