Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Bitki Karantinası Yönetmeliği Taslağı

Ana Sayfa » Duyurular » Bitki Karantinası Yönetmeliği Taslağı

Sayın Üyelerimiz

Ülkemizde ihracat, ithalat, yeniden ihracat (Re-export) ve transit geçiş yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere dair işlemler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî hükümleri Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitki Karantinası Yönetmeliği” doğrultusunda yürütülmektedir.
Bitki sağlığı ve karantina konularında ülkemizde ve uluslararası bitki koruma organizasyonları nezdinde yapılan güncel tespitlerle ilgili önlemlerin hayata geçirilmesi, ithalat ve ihracatta zararlı organizmalar nedeniyle yaşanabilecek sorunların önlenmesi, uygulamada görülen sorunların giderilmesi, yeknesaklığın sağlanması, gelişen teknolojilere ve değişen şartlara uyum sağlamak, insan, hayvan ve çevre sağlığının da korunması amacıyla “Bitki Karantinası Yönetmeliği” yeniden değerlendirilerek taslak metin hazırlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik taslağı Genel Müdürlüğümüz https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/568/Mevzuat-Taslagi-Bitki-Karantinasi
web adresinde kamuoyunun görüşüne açılmıştır.

Bu içerik toplam 3 kişi tarafından okunmuş.
TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 537 592 1073