Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Covid-19 Hastalığının İş Kazası Veya Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmaması Hk. Genelge

Ana Sayfa » Duyurular » Covid-19 Hastalığının İş Kazası Veya Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmaması Hk. Genelge

Sayın Üyemiz,

 

TOBB’den alınan yazıda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 07.05.2020 tarih ve 2020/12 sayılı genelgesinde; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 15 inci maddesinde, “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş görmezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.” hükmünün yer almakta olduğu; buna göre, COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmeti sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği belirtilmiştir.

 

Söz konusu genelge uyarınca, firma çalışanlarında COVİD-19 virüsü tespit edilmesi durumunda, bu durum iş kazası veya meslek hastalığı kapsamına alınmayacaktır.

 

SGK Genelgesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

EK:SGK Genelgesi .

Bu içerik toplam 660 kişi tarafından okunmuş.
TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651