Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Esnaf ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar

Ana Sayfa » Duyurular » Esnaf ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar

Sayın Üyemiz;

21 Mayıs 2021 tarih ve 31487 Sayı 3998 Karar Sayılı Resmi Gazetede Esnaf ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar yayımlanmıştır.

Esnaf ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar;

Amaç Kapsam;

MADDE-1:(1) Bu karar; koronavirüs salgınından işleri ve/veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE-2 (1) Bu kararda geçen;

a)Bakanlık :Ticaret Bakanlığı

b)Esnaf ve Sanatkar: Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarları,

c)Gerçek Kişi Tacir: Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirleri;

ç)Hibe Desteği: Bu karar kapsamında yapılacak karşılıksız desteği, ifade eder.

Hibe Desteği:

MADDE 3 -(1) Hibe Desteği ,Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.Bu karar kapsamındaki hibe desteği,1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ıncı ve 453 üncü maddelerine göre Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan verilir.

(2)Hibe desteği ,tek seferde ödenmek üzere ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirasıdır.

(3)Hibe desteğinden,17/05/2021 tarihi itibariyle gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanabilir.

(4)Bu karar kapsamında desteklerden faydalanan esnaf ve sanatkarlar,28/12/2020 tarihli ve 3340 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararın 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünden istisnadır.

(5)Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük

MADDE 4 -(1) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

MADDE 5 -(1) Bu karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EK : Resmi Gazete

Saygılarımızla.

Bu içerik toplam 13 kişi tarafından okunmuş.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDA İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ UZATIMI

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 31/07/2023 olarak belirlenen yapılandırma ilk taksit ödeme süreleri 04/08/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 537 592 1073