Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Gerçek Kişi Ticari İşletmenin Devri

Ana Sayfa » Ticaret Sicil Müdürlüğü » Gerçek Kişiler » Gerçek Kişi Ticari İşletmenin Devri
İŞLETME DEVRİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

Ticari İşletmenin Devrine İlişkin  (TSY-135/4)

a) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye UNVAN İLE BERABER devri halinde, o işletme ve unvana ait kayıtlardan yalnız devir sebebiyle değiştirilmesi gerekli olanlar değiştirilir.

b) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye UNVAN HARİÇ OLMAK üzere devri halinde ise eski unvan ve işletmeye ait bütün kayıtlar silinir. Yeni unvan altındaki işletme yeniden tescil işlemi yapılır. İşletme tescil edilirken eskisinin devamı olduğu, işletmenin eski MERSİS numarası ve unvanı kayıtlarda gösterilir. 

c) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından bir ticaret şirketine devri halinde ise o işletmenin ve unvanın bütün kayıtları silinir ve ticaret şirketinin tabi olduğu hükümler uyarınca bu devir dolayısıyla şirketin sicil kayıtlarında değişiklik yapılması gerektiği takdirde sadece o değişiklikler yapılır.

d) İşletmenin sicile kayıtlı bir işletmesi bulunmayan bir dernek veya kamu tüzel kişisi tarafından devir alınması halinde de (b) bendi uygulanır.

1.Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yazılmış İŞLETME DEVRİ DİLEKÇESİ

2.İşletme Devrine dair Noterden düzenlenmiş Devir Sözleşmesi (İşletme devrinin unvan Dahil mi yoksa Unvan Hariç mi devir edileceği mutlaka belirtilmelidir.) (2 Adet Noter Onaylı )

3.Devralan Kişiye Ait Vergi Levhası Fotokopisi  (2 Adet)

4.Gerçek kişiler için GERÇEK KİŞİ ODA KAYIT BEYANNAMESİ

NOT:İşletme devri tescil işlemlerinde “İşletme Devri Sözleşmesi”nin başvuraya “Belgeler” alanından eklenerek ilan metnine eklenerek gönderilmesi sağlanmıştır. Bu konuda ilgili belgenin kullanıcı tarafından başvuruya eklenmesi yönünde “İşletme Devri Sözleşmesini belgeler adımından yükleyebilirsiniz veya tescil sırasında ilgili TSM’ye ibraz edebilirsiniz.” uyarı mesajı oluşturulmuş olup, belgenin eklenmemesi halinde işlem tescil edilmemektedir. Bu durumda TSM tarafından ibraz edilen sözleşmenin belge olarak eklenmesi halinde tescil işlemi tamamlanacaktır.

İŞLETME DEVRİ (HALEFİYET-VERASET) TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

T.S.Y. MADDE 51 – (2) Gerçek kişiye ait ticari işletmenin sahibinin ölümü durumunda, mirasçılardan birinin sildirme talebinde bulunması halinde ticari işletmenin kaydı silinir. Ticari faaliyetin devamında, mirasçıların muvafakatiyle aralarında kendilerinin de olabileceği yeni sahibi, söz konusu ticari işletmenin kendi adına tescil edilmesini isteyebilir.

1.Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yazılmış TİCARET SİCİL DİLEKÇESİ

2-ODA SİCİL DEĞİŞİKLİK BİLDİRİM FORMU

3.Mirasçılık Belgesi (Noter veya Mahkemeden 1 Adet)

4.Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş Muvafakatname (Birden fazla varis olduğu durumda)

5.Vergi levhası fotokopisi  (2 Adet)

6.Gerçek kişiler için GERÇEK KİŞİ ODA KAYIT BEYANNAMESİ

7.KVKK AÇIK RIZA BEYAN FORMU için tıklayınız

 

 

 

Bu içerik toplam 164 kişi tarafından okunmuş.

Menü

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 537 592 1073