Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Güvenli Ürün Danışma Ofısleri

Ana Sayfa » Duyurular » Güvenli Ürün Danışma Ofısleri

Sayın Üyemiz:

1 Ocak2023 – 30 Haziıan 2023 tarihlerini kapsayan Cumhurbaşkanhğı 2023ll-MII.180 Günlük icraat Programı’na, “İlgili  sektörlerin ürün güvenliği mevzuatına uygun faaliyet göstermesinin
desleklenmesi amacıyla Güvenli Ürün Danışma Ofisleri oluşturulması’ eylemi eklenmesi sebebiyle Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde(Mithatpaşa Cad. No: l 8 Kat:2) Güvenli (ürün Danışma Ofisi
kurulmuştur.
Oluşturulan Ofislerde;
Bakanlığımızın görev alanlarına giren tüketici ürünlerinin  teknik mevzuatının uygulanmasında rehberlik ve danışma faaliyeti sürdürmıek, İlgili sektörlere yönelik ürüıı güvenliği konularında eğitim programları ve seminerler gibi faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek,
Tiiketicilere ürün  güvenliği konulannda bilgi vermek ve şikayetlcrini almak konularında faaliyet gösterilnesi planlanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Bu içerik toplam 4 kişi tarafından okunmuş.

ODA AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA İMKÂNI

Sayın Üyemiz;

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Üyelerin Odalara olan aidat borçları Kanun kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/06/2023), kalanını ise aylık dönemler halinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte (son taksit tarihi 28/02/2024) ödemesi gerekmektedir.

Üyeler, 31/05/2023 tarihine kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01/04/2023 tarihinden itibaren https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya e-devlet kapısı (https://turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Kimlik Doğrulama Hizmetleri – TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Ödenmesi gereken ilk taksit süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.

Yapılandırmadan yararlanabilmeniz için 01/04/2023 – 31/05/2023 tarihleri arası başvuru yapmanızı rica ederiz.

BAŞVURULARINIZI

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 537 592 1073