Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Hisse Devri

GEREKLİ EVRAKLAR

1-DİLEKÇELER

2- Noterlikçe düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi (1 Asıl-1 Fotokopi)

3- Pay defteri fotokopisi

4- Noter onaylı yönetim kurulu hisse devir kararı (1 Asıl-1 Fotokopi)(Şirket tek ortaklıya düşecek ise 

Şirket…./…/..… tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir ibaresi kararda geçmelidir)

5- Yeni ortak Yabancı uyruklu ise; Noter tasdikli İkamet İzin Belgesi  (1 adet asıl) veya  adresi yurt dışında ise adresi gösterir beyan.

Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (1 adet asıl)

     Tüzel kişilik ortak oluyor ise; Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi), Bu kararda;ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

Tüzel kişiliğin temsilcisinin; fotoğrafı (2 adet)

Bu içerik toplam 325 kişi tarafından okunmuş.

Menü

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651