Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

İSTİHDAM MESLEĞİ (İS-ME)PROJESİ

Ana Sayfa » Duyurular » İSTİHDAM MESLEĞİ (İS-ME)PROJESİ

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere, ülkelerin ekonomik sıkıntılarının temelinde istihdama yönelik sorunlar yer almaktadır. Özellikle gençlerin istihdam edilebilirliğinin artması, doğru kişilerin doğru yer ve zamanda doğru işletmelerde iş yaşamına dahil olması, doğrudan ekonomik refaha katkı sağlamakta ve aynı zamanda toplumsal ve psikolojik sorunlan da aza|tmaktadır. Ülkemizde özellikle son yıllarda istihdamı artırmaya yönelik politikalar geliştirilmekte; Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başta olmak üzere, mesleki eğitime ve sektörlerin ihtiyaç duyduklan nitelikteki işgücüne ulaşmalarına katkı sağlayacak stratejiler oluşturulmaktadır.

Bir “bölgesel kalkınma üniversitesi” olan ve bölge sanayi ile eğitim, danışmanlık, test, analiz, proje, Ar-Ge ve Ür-Ge işbirlikleri ile yakın ilişki içinde bulunan Düzce Üniversitesi, ihtisas alanlan olan”sağlık ve çevre” alanlarında kendi markaları ve kendi ürünleri ile bir üretim üssü haline gelmiş, istihdama katkı sağlayan işbirlikleri de geliştirerek, 202I yılı Times Higher Education Uluslararası Üniversiteler Sıralamasında ” sanayi geliri ” kategorisinde Dünyada 90. sırada yer almıştır. Sektörler ile yürütülen işbirliklerinde firmaların; özellikle hedefe yönelik olarak yetişen, mezun olduğunda doğrudan istihdam edilebilecek bilgi ve deneyime sahip, kurum kültürünü kolayca benimseyebilen ve eğitim sürecinde firma için gerekli bilgi ile donatılmış gençlere ihtiyaç duyduklan anlaşılmıştır. Bu kapsamda özellikle meslek yüksekokullarında yetişen öğrencilerin henüz öğrencilik aşamasında iken hedef bir firmanın beklentilerine göre yoğrulması, kendilerini istihdam edebilecek firmalar için öğrencilik süresince hazır hale gelmeleri, sadece sektöre odaklı değil spesifik bir firma odaklı olarak doğrudan hedef firmalar ile eşleşmeleri önemli bir strateji olarak ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde çeşitli sektörlerde yer alan işgücü ihtiyacının, gençlerimizin gelecek kaygılarının ve devletimizin istihdam politikalarına katkı sağlanması gerekliliğinin bilincinde olarak Düzce Üniversitesi;

“İstihdam Meleği” adını verdiği “güdümlü istihdam projesini” uygulamaya geçirmektedir. İstihdam Meleği(İs-Me) projesine ilişkin on temel uygulama esası bulunmakta olup bu esaslar aşağıda açıklanmıştır.

*Bire bir eşleşme: Meslek yüksekokullarının ilk yarıyılında, Fakültelerin de beşinci yarıyılında öğrenciler birebir olarak alanlarına yönelik bir firma ile eşleştirilmektedir. Öğrenci-Firma eşleşmelerinde öğrenci seçim sürecine doğrudan firma yöneticileri dahil olmakta, firma yöneticileri mülakatlar ve anketler ile firmalarında istihdam etmek üzere öğeye dahil edilecek öğrencileri belirleyebilmektedir.

*Müfredat belirleme: Firmalar ve öğrencilerin eşleşmesini takiben, firma yöneticileri öğrencilerin eğitim öğretim müfredatlarına eklemek veya içeriklerini zenginleştirmek istedikleri dersleri belirlemekte, ilgili öğrencilerin eğitim-öğretim müfredatları firmaların önerilerine göre düzenlenmektedir.

*Hibrit eğitim: Eğitim öğretim süreci tamamıyla eş zamanlı olarak uygulamalı ve akademik eğitim bileşenlerinden oluşmakta, alışılageldiği üzere önce teorik eğitim sonra uygulamalı eğitimin uygulanması gibi bir ayrım yapılmamaktadır.

*Firma profesyonellerince yürütülen dersler: Eğitim-öğretim müfredatında yer alan bazı derslerin firma profesyonelleri (İKY Müdürü, Üretim müdürü, Kalite Müdürü vb.) tarafından yürütülmesi sağlanmaktadır. Hangi derslerin firma profesyonelleri tarafından yürütüleceği yine firma tarafından belirlenmektedir.

*Firma ortamında yürütülen dersler: Eğitim-öğretim müfredatında yer alan bazı derslerin firma ortamında ve firma kaynakları kullanılarak yürütülmesi sağlanmaktadır. Hangi derslerin firma ortamında yürütüleceği yine firma tarafından belirlenmektedir.

*Oryantasyon: Öğrenci-Firma eşleşmelerinde öğrenciler ilgili firmalarda, kurum kültürü, kurumsal değerler ve çalışma sistemi, gizlilik politikaları, istihdam sonrası çalışma koşullan vb. konularda bilgilendirilmektedir.

*Mentör: Öğrenci-Firma eşleşmelerinde öğrencilere firma tarafından ilgili firmada görev yapan ve kariyer yolculuğu süresince öğrencilere bilgi ve deneyimlerini aktarabilecek bir mentor atanmaktadır.

*Yeterlilik karnesi: Firmalar tarafından öğrencilerimizin istihdam olanağını artırmak üzere öğrencilerimize kazandırılması gereken mesleki, teknik ve sosyal bilgi ve becerileri içeren yeterlilik kamesi oluşturulmaktadır.

*İş yeri eğitimi ve staj: Öğrenci-Firma eşleşmelerinde öğrencilerin akademik olarak da yükümlü olduklan stajlar ile, 3+1 ve 7+1 Programlarındaki iş yeri eğitimleri de eşleşilen firmada gerçekleştiri lmektedir.

*İS-ME Sertifikası: Öğrencilerin mezuniyetleri ile birlikte Düzce Üniversitesi diplomalarına ek olarak, İstihdam Meleği projesi kapsamında firmada sağladıklan kazanımlara yönelik bir belge de verilmektedir.

Böylece Düzce Üniversitesi “İstihdam Meleği” projesi ile mesleki eğitime yalnızca iş yeri eğitimi ve/veya staj kapsamında değil, bire bir Öğrenci-Firma eşleşmesi bakış açısıyla bütüncül yaklaşan yeni ve farklı bir model hayata geçirilmektedir.

Ekte tanıtımı broşürü yer alan ve https://youtu.be/jXmJaoB5j8Y internet adresinden tanıtım filminin izlenebileceği “İstihdam Meleği Projesi” kapsamında ilk etapta 9 Şubat 2022 tarihinde 13 firma ile 12 programda 200 öğrenciyi kapsayan protokoller imzalanmıştır. Bu çerçevede projeye dahil olmak isteyen üniversitelerimizin ve firmaların bulunması durumunda proje ekibimiz tarafından bilgilendirme toplantıları yapılacak, protokol metinleri iletilecek ve mevcut deneyimler Üniversitemizce ilgi duyan kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

İstihdam Meleği Projemizin özellikle firmalar ile öğrencileri birebir eşleştiren yapısı ile Ülkemizin istihdam kapasitesinin arttırılması ve mesleki eğitimin gelişmesi kapsamında önemli bir stratejik yenilik olarak değer katabilmesi dileği ile projemiz konusundaki tüm hususlar bilgilerinize sunulmaktadır.

Bu içerik toplam 8 kişi tarafından okunmuş.
TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651