Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

İthalat: 2023/21 Sayılı Tebliğ Değişikliği Hk.

Ana Sayfa » Duyurular » İthalat: 2023/21 Sayılı Tebliğ Değişikliği Hk.

Bürokrasinin azaltılması ve Dijital Türkiye çalışmaları çerçevesinde hazırlanarak 7/4/2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/21 sayılı İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği kapsamında, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda daha hızlı ve kullanıcı dostu şekilde yapılmasını teminen yetkilendirme
süreçlerinde azaltma yapılarak uygulamaya koyulmuştu. Bu defa, başvurulara ilişkin tüm aşamaların tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilerek
kullanıcıların yetkilendirilmesi amacıyla mezkûr Tebliğ’de bazı değişiklikler gerçekleştirilmiş olup “İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 05/04/2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerine ilişkin yetkilendirme süreçlerine dair değişiklik Tebliği ve başvuru süreçlerini özetleyen Kılavuz yazımız ekinde sunulmakta olup, Tebliğ değişikliği ile hayata geçirilen hususlar ve ilgili Kılavuzun üyelerinize duyurulmasında fayda olduğu düşünülmektedir. Söz konusu Kılavuz, bilgilendirme ve kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, resmi başvurular için değişiklikleri ile beraber yukarıda bahsi geçen Tebliğ hükümlerinin esas alınması gerekmektedir.

EK

Bu içerik toplam 1 kişi tarafından okunmuş.

ODA AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA İMKÂNI

Sayın Üyemiz;

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Üyelerin Odalara olan aidat borçları Kanun kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/06/2023), kalanını ise aylık dönemler halinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte (son taksit tarihi 28/02/2024) ödemesi gerekmektedir.

Üyeler, 31/05/2023 tarihine kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01/04/2023 tarihinden itibaren https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya e-devlet kapısı (https://turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Kimlik Doğrulama Hizmetleri – TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Ödenmesi gereken ilk taksit süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.

Yapılandırmadan yararlanabilmeniz için 01/04/2023 – 31/05/2023 tarihleri arası başvuru yapmanızı rica ederiz.

BAŞVURULARINIZI

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651