Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Kefalet Sigortası Teminatı Hakkında

Ana Sayfa » Duyurular » Kefalet Sigortası Teminatı Hakkında

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 5. Maddesinin birinci fıkrasına göre; sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadır.

Anılan Kanunun 21. Maddesinin ikinci fıkrası ise, sigorta brokerliği faaliyetlerinin ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınacak brokerlik ruhsatı ile yapılabileceği hükmünü amirdir.

Bu kanunun 23. Maddesinin birinci fıkrasına göre, sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin TOBB’nde tutulan Levhaya yazılı olması gerekmektedir.

Söz konusu hükümlere rağmen; Hazine ve Maliye Bakanlığı’na muhtelif tarihlerde intikal eden ihbarlarda;

– Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.

– QIC International Sigorta Brokerliği A.Ş.

– Chubb European Group Sigorta  Brokerliği Ltd.

Şirketlerinin yurt dışında veya Türkiye’de yerleşik sigorta ve reasürans şirketlerinin unvanlarının birebir aynı veya çok benzeri unvanları ile şirket kurarak, bu şirketleri ticaret siciline tescil ve ilan ettirdikleri ancak, herhangi bir ruhsat talebinde bulunmadan başka sigorta  ve reasürans şirketlerinin unvanları ile kurup sicile tescil ilan ettirdikleri bu şirketler ile usulsüz kefalet sigortası poliçesi teminatı verdikleri, bu teminatları ise özellikle kamu ihalelerine katılan şirketlere verdikleri belirtilmektedir.

Bu çerçevede; Bakanlık her üç şirketin kurucuları ve yetkilileri ile tespit edilecek diğer sorumluların, haklarında gerekli kavuşturmanın yapılması ve usulsüz faaliyetlerinin men edilmesini sağlamak üzere gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Bu itibarla;

  1. Yukarıda anılan şirketlerin söz konusu faaliyetler bulunabilmek için gerekli herhangi bir izne veya ruhsata sahip olmadıkları, dolayısıyla sigortacılığa dair tüm faaliyetleri ile verdikleri kefalet sigortası teminatlarının herhangi bir geçerliliği bulunmadığı,
  2. Bir kamu kurumu ihalesine katılabilmek için kefalet sigortası teminatı almak isteyen, Oda/Borsanıza kayıtlı üyelerinizin, Bakanlığın https://www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri adresinde yer alan ve kefalet sigortası teminatı sağlayan sigorta şirketlerinin bir listesine ulaşabilecekleri,
  3. Ancak, bu listede yer alan şirketler ile benzeri ticari ünvana sahip olup, sigortacılık yapma yetkisine sahip olmayan şirketlerin mevcudiyeti ihtimaline karşı söz konusu listede bulunan şirketlerle doğrudan iletişim kurulması gerektiği,
  4. Türkiye’de yasal olarak faaliyet gösteren ve kefalet sigorta teminatları için aracılık yapabilecek sigorta acentelerine https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/Levhaya-Kayitli-Acente-Sorgu-Sayfasi.php adresindeki listelerden, sigorta brokerlerine ise, Sigorta Brokerleri Derneği’nin http://www.sbd.org.tr/tr/tr/brokerlerimiz adresindeki listeden ulaşılabileceği,
  5. Ancak yukarıda sigorta şirketleri için yapılan açıklama doğrultusunda, Levhaya kayıtlı sigorta acenteleri ile anılan derneğin listesinde yer alan brokerlik şirketleri ile benzer unvanlara sahip yetkisiz acente ve brokerlerin mevcut olabileceği dikkate alınarak, doğrudan anılan listelerde yer alan yasal acente ya da brokerlik şirketleri ile iletişim kurulması, mağduriyet yaşamamanız adına önemle rica olunur.
Bu içerik toplam 825 kişi tarafından okunmuş.
TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651