Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar

Ana Sayfa » Duyurular » Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar

Sayın Üyemiz;

01/12/2020 Tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanlığı 3238 Sayılı Kararnamesi ile Yeni Koronavirüs (Covıd-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun ek 2 inci ve geçici 23 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

30/11/2020 Tarihli ve 3238 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki;

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi;

MADDE 1- 25/08/1999 tarihli 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun ek 2 inci maddesi ile geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esasalar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışşsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1/12/2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için ,anılan kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30/06/2020 tarihi 31/12/2020 olarak uygulanır.

(2) Bu karar kapsamında yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.

(3) Yeni koronavirüs (Covıd-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği ödemelerinde ,4447 sayılı kanunun ek 2inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü  uygulanmış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 2-(1)Bu kararın yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3-(1) Bu karar hükümlerini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

EK  :  Karar Maddesi 

Saygılarımızla.

Bu içerik toplam 49 kişi tarafından okunmuş.
TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651