Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar

Ana Sayfa » Duyurular » Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar

Sayın Üyemiz;

01/12/2020 Tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanlığı 3238 Sayılı Kararnamesi ile Yeni Koronavirüs (Covıd-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun ek 2 inci ve geçici 23 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

30/11/2020 Tarihli ve 3238 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki;

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi;

MADDE 1- 25/08/1999 tarihli 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun ek 2 inci maddesi ile geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esasalar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışşsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1/12/2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için ,anılan kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30/06/2020 tarihi 31/12/2020 olarak uygulanır.

(2) Bu karar kapsamında yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.

(3) Yeni koronavirüs (Covıd-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği ödemelerinde ,4447 sayılı kanunun ek 2inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü  uygulanmış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 2-(1)Bu kararın yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3-(1) Bu karar hükümlerini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

EK  :  Karar Maddesi 

Saygılarımızla.

Bu içerik toplam 48 kişi tarafından okunmuş.

 Yıllık Aidat ve Munzam Aidat

             Ödeme Süreleri

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 50. Maddesine istinaden, Üyelerimizin yıllık ve munzam aidatlarını Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitle ödeyebilecekleri ifade edilmiştir.

 

Üyelerimizin herhangi bir cezai müeyyideye kalmamaları için aidatlarını gününde ödemeleri önemle duyurulur.

Son Ödeme Tarihleri;

1. Taksit 30.06.2022

2. Taksit 31.10.2022

 

Elektronik Belge ve Online Tahsilat Hizmeti

Üyelerimize en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunabilmek amacıyla hayata geçirilen online belge talebi ve tahsilat sistemi üyelerimizin kullanımına açılmıştır.

Elektronik belge sistemine sadece firma imza yetkilileri kayıt olabilmektedir. Kayıt öncesinde firma yetkilisinin cep telefon numarasının Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. Doğrulama kodu firma yetkilisinin cep telefonuna kayıt esnasında gönderilecektir.

E-imzalı olarak 7/24 alabileceğiniz belgelerimiz:

Bildirim için; Firma Sicil No, Firma Ünvanı, Yetkili Adı Soyadı, Yetkili TC No, Yetkili e-mail ve Yetkili GSM No bilgilerinizi konyaereglitso@tobb.org.tr adresimize mail ile gönderiniz.

Teknik Destek:

332 713 10 73-Dahili 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651