Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Hakkında

Ana Sayfa » Duyurular » Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Hakkında

Sayın Üyemiz;

Yeni koronavirüs (Covıd-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına,4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2’inci  ve geçici 23’üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

29/06/2020 Tarihli ve 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar;

Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı

MADDE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2’inci maddesi ile geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde,yeni koronavirüs (Covıd-19)nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel kurumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi;yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın ,daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,bu kararın yayımı tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 1/7/2020 tarihinden itibaren ,bu kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma  bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

(2) Yeni koronavirüs (Covıd-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu karar hükümlerini Aile ,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Söz konusu karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

EK :20200630-4

Saygılarımızla.

Bu içerik toplam 7 kişi tarafından okunmuş.
TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651