Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Limited Şirket Yeni Kayıt

Ana Sayfa » Ticaret Sicil Müdürlüğü » Limited Şirket » Yeni Kayıt » Limited Şirket Yeni Kayıt

Limited şirketin esas sermayesi en az  50.000,00 TL dir.En az bir(1) ortakla kurulmalıdır.

Ortakların koyacakları sermayenin en az 25,00 TL veya bunun katları olması lazımdır.

Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, şirket sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Başvuruda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir:

Başvurular Mersis Üzerinden Olup ; mersis.gtb.gov.tr  adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

1-) LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI Tıklayınız

2-) TÜZEL KİŞİ ODA KAYIT BEYANNAMESİ Tıklayınız

3-)KVKK AÇIK RIZA BEYAN FORMU için tıklayınız

4-) Ana Sözleşme Taslağı Hazırlanarak Mersis üzerinden  Ticaret Sicil Müdürlüğüne gönderilecektir

5-) Ortakların ve Yetkililerin 2 Adet Kimlik Fotokopisi

6-) Yetkililerin 2 Adet Fotoğrafı

7-) Şirket müdürü veya müdürlerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğünde  onaylanmış unvan altında imza beyannamesi (1  adet asıl- 1 adet fotokopi). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

😎 AYNİ SERMAYE VAR İSE :Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların   değerinin tespitine ilişkin Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

*Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

*Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı )

9-) 18 YAŞINDAN KÜÇÜK KURUCU VAR İSE : 2 ADET (Reşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirket ortağı olmaları durumunda Mahkeme’den  Kayyum Atanması kararı)

10- ) YABANCI TÜZEL KİŞİ ORTAK VAR İSE: 2 ADET (Hükmü şahsiyet ortakların temsilcileri için İkamet Tezkereleri ve Pasaport tercümeleri, ayrıca Vergi Kimlik Numaraları Hükmü şahsiyet ortakların ülkelerinde kayıtlı oldukları kuruluşlardan alacakları faaliyet belgeleri aslı, Türkçe tercümeli noter veya konsolosluk  ve  apostil  tasdikli.

11- ) YABANCI GERÇEK  KİŞİ ORTAK VAR İSE: 2  ADET  İkamet Tezkereleri ve Pasaport tercümeleri-Vergi Kimlik Numaraları, Tercümeler Noter veya Konsolosluk tasdikli olacak. Yabancı ortaklar Vergi Dairesinden aldıkları Vergi Kimlik Numaralarını Matbu Formlarda belirteceklerdir.

12- ) Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren cumhurbaşkanlığı izni.

13-) Sözleşmede kurucu ortak olarak bir tüzel kişi (Limited Şirket-Anonim Şirket vb.) varsa noter onaylı iştirak kararı (1 adet asıl)

 

 

 

 

Bu içerik toplam 867 kişi tarafından okunmuş.

Menü

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 537 592 1073