Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Otomotiv ve Aksamları Denetimi Hakkında…

Ana Sayfa » Duyurular » Otomotiv ve Aksamları Denetimi Hakkında…

Sayın Üyemiz;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Meteroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün E-64822600-591-2525455 Esas Sayılı Yazılarında;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7223 Sayılı ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetleri ile insan sağlığının, can ve mal güveliğinin, çevrenin, hayvan ve bitki sağlığının veya tüketicinin korunması yada enerji verimliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bu itibarla, anılan Kanun’un 7’inci,8’inci,9’uncu ve 10’uncu maddelerinde sırasıyla ”İmalatçının yükümlülükleri, yetkili temsilcinin yükümlülükleri ,ithalatçının yükümlülükleri ve dağıtıcının yükümlülükleri ” yer almakta olup ,anılan maddelere aykırı hareket edenlere yönelik alınacak önlemler ve uygulanacak idari para cezaları Kanun’un ilgili bölümlerinde hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca yakıt tasarruflu ,uzun ömürlü ve düşük gürültü düzeyli güvenli lastiklerin kullanımını sağlayarak sağlık ve çevrenin korunması ,güvenliğin artırılması ve yol taşımacılığının ekonomik ve çevresel verimliliğini artırmak amacıyla ,lastik parametreleri hakkındaki uyumlaştırılmış bilgilerin etiketleme yoluyla sağlanarak nihai kullanıcıların lastik satın alırken bilgili ve bilinçli bir seçim yapmalarına olanak verilmesi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla,17/04/2021 Tarihli ve 31457 Sayılı Resmi Gazete’de ”Lastiklerin Yakıt verimliliği ve Diğer Parametreler ile ilgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik ” yayımlanmış olup ,anılan Yönetmelik 01/05/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu bağlamda bahse konu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte,31/07/2012 tarihli ve 28370 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Esas Parametreler Gözetilerek Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu bağlamda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görev ve yetki alanında yer alan ürünlere yönelik yürütülen PGD faaliyetleri, Bakanlık Genel Müdürlüğünce her yılın başında risk değerlendirme çalışmaları sonucunda belirlenerek her bir ürün taşıdığı risk oranında denetim/gözetim planlarında yer almakta ve il müdürlüklerince denetlenmektedir.

Bu kapsamda; mezkur Yönetmelik kapsamında yer alan lastiklere yönelik PGD faaliyetleri 2021 Yılı Ürün Güvenliği Denetim ve Gözetim Planı kapsamında yer almakta ve bu bağlamda söz konusu ürünlere yönelik PGD faaliyetleri belirlenen takvime göre gerçekleştirilecektir.

Bu bağlamda; yukarıda zikredilen Kanun ve Yönetmelik Hükümleri kapsamında yer alan lastik imalatı/ithalatı ve satışı alanında faaliyet gösteren firmalara denetlemelerin yapılacağı belirtilmiş olup ilgi detaylar yazımız ekinde mevcuttur;

Saygılarımızla…

 

EK : Otomotiv ve Aksamları Denetimi Hakkında

Bu içerik toplam 1 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ve;

Ancak belirtilen zaman aralıklarında çalışacak olan personelinize, firmanıza geliş gidişlerde kullanılmak üzere ekte yer alan görev belgesinin verilmesi ve çalışanınızın söz konusu yazıyı yanında bulundurması gerekmektedir.

Ekte tarafınıza sunmuş olduğumuz Görev Belgeleri manuel olarak doldurularak 01/06/2021 tarihine kadar geçerli olacak olup 01/06/2021 tarihinden itibaren işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e­-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunması gerekmektedir. 

Ayrıca 01/06/2021 tarihine kadar faaliyet belgesi, imza sirküsü, vergi levhası, sgk döküm belgeleri ile birlikte izin belgeleri  geçerli olacaktır.

İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda yayınladığı genelge ve “görev belgesi” tarafınıza aşağıda ek olarak sunulmuştur.

EK :Görev Belgesi İçin; Tıklayınız

EK :Görev Belgesi Düzenleme Detayları İçin ; Tıklayınız

 

Sayın Üyemiz;

COVID-19 Kapsamındaki Tedbirlere Yönelik  Olarak 14/04/2021 Tarih ve  2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine İstinaden; Mesai Saatlerimiz Değişmiştir.

15/04/2021 Tarihinden İtibaren Odamız  10:00 – 12:30 ve 13:00-16:00 Saatleri Arasında  Hizmet Verecektir.

Bilgilerinize sunulur,

Saygılarımızla…

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

 

Elektronik Belge ve Online Tahsilat Hizmeti

Üyelerimize en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunabilmek amacıyla hayata geçirilen online belge talebi ve tahsilat sistemi üyelerimizin kullanımına açılmıştır.

Elektronik belge sistemine sadece firma imza yetkilileri kayıt olabilmektedir. Kayıt öncesinde firma yetkilisinin cep telefon numarasının Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. Doğrulama kodu firma yetkilisinin cep telefonuna kayıt esnasında gönderilecektir.

E-imzalı olarak 7/24 alabileceğiniz belgelerimiz:

Bildirim için; Firma Sicil No, Firma Ünvanı, Yetkili Adı Soyadı, Yetkili TC No, Yetkili e-mail ve Yetkili GSM No bilgilerinizi konyaereglitso@tobb.org.tr adresimize mail ile gönderiniz.

Teknik Destek:

332 713 10 73-Dahili 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651