Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Otomotiv ve Aksamları Denetimi Hakkında…

Ana Sayfa » Duyurular » Otomotiv ve Aksamları Denetimi Hakkında…

Sayın Üyemiz;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Meteroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün E-64822600-591-2525455 Esas Sayılı Yazılarında;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7223 Sayılı ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetleri ile insan sağlığının, can ve mal güveliğinin, çevrenin, hayvan ve bitki sağlığının veya tüketicinin korunması yada enerji verimliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bu itibarla, anılan Kanun’un 7’inci,8’inci,9’uncu ve 10’uncu maddelerinde sırasıyla ”İmalatçının yükümlülükleri, yetkili temsilcinin yükümlülükleri ,ithalatçının yükümlülükleri ve dağıtıcının yükümlülükleri ” yer almakta olup ,anılan maddelere aykırı hareket edenlere yönelik alınacak önlemler ve uygulanacak idari para cezaları Kanun’un ilgili bölümlerinde hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca yakıt tasarruflu ,uzun ömürlü ve düşük gürültü düzeyli güvenli lastiklerin kullanımını sağlayarak sağlık ve çevrenin korunması ,güvenliğin artırılması ve yol taşımacılığının ekonomik ve çevresel verimliliğini artırmak amacıyla ,lastik parametreleri hakkındaki uyumlaştırılmış bilgilerin etiketleme yoluyla sağlanarak nihai kullanıcıların lastik satın alırken bilgili ve bilinçli bir seçim yapmalarına olanak verilmesi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla,17/04/2021 Tarihli ve 31457 Sayılı Resmi Gazete’de ”Lastiklerin Yakıt verimliliği ve Diğer Parametreler ile ilgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik ” yayımlanmış olup ,anılan Yönetmelik 01/05/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu bağlamda bahse konu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte,31/07/2012 tarihli ve 28370 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Esas Parametreler Gözetilerek Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu bağlamda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görev ve yetki alanında yer alan ürünlere yönelik yürütülen PGD faaliyetleri, Bakanlık Genel Müdürlüğünce her yılın başında risk değerlendirme çalışmaları sonucunda belirlenerek her bir ürün taşıdığı risk oranında denetim/gözetim planlarında yer almakta ve il müdürlüklerince denetlenmektedir.

Bu kapsamda; mezkur Yönetmelik kapsamında yer alan lastiklere yönelik PGD faaliyetleri 2021 Yılı Ürün Güvenliği Denetim ve Gözetim Planı kapsamında yer almakta ve bu bağlamda söz konusu ürünlere yönelik PGD faaliyetleri belirlenen takvime göre gerçekleştirilecektir.

Bu bağlamda; yukarıda zikredilen Kanun ve Yönetmelik Hükümleri kapsamında yer alan lastik imalatı/ithalatı ve satışı alanında faaliyet gösteren firmalara denetlemelerin yapılacağı belirtilmiş olup ilgi detaylar yazımız ekinde mevcuttur;

Saygılarımızla…

 

EK : Otomotiv ve Aksamları Denetimi Hakkında

Bu içerik toplam 12 kişi tarafından okunmuş.
TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651