Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Otomotiv ve Aksamları Denetimi Hakkında…

Ana Sayfa » Duyurular » Otomotiv ve Aksamları Denetimi Hakkında…

Sayın Üyemiz;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Meteroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün E-64822600-591-2525455 Esas Sayılı Yazılarında;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7223 Sayılı ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetleri ile insan sağlığının, can ve mal güveliğinin, çevrenin, hayvan ve bitki sağlığının veya tüketicinin korunması yada enerji verimliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bu itibarla, anılan Kanun’un 7’inci,8’inci,9’uncu ve 10’uncu maddelerinde sırasıyla ”İmalatçının yükümlülükleri, yetkili temsilcinin yükümlülükleri ,ithalatçının yükümlülükleri ve dağıtıcının yükümlülükleri ” yer almakta olup ,anılan maddelere aykırı hareket edenlere yönelik alınacak önlemler ve uygulanacak idari para cezaları Kanun’un ilgili bölümlerinde hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca yakıt tasarruflu ,uzun ömürlü ve düşük gürültü düzeyli güvenli lastiklerin kullanımını sağlayarak sağlık ve çevrenin korunması ,güvenliğin artırılması ve yol taşımacılığının ekonomik ve çevresel verimliliğini artırmak amacıyla ,lastik parametreleri hakkındaki uyumlaştırılmış bilgilerin etiketleme yoluyla sağlanarak nihai kullanıcıların lastik satın alırken bilgili ve bilinçli bir seçim yapmalarına olanak verilmesi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla,17/04/2021 Tarihli ve 31457 Sayılı Resmi Gazete’de ”Lastiklerin Yakıt verimliliği ve Diğer Parametreler ile ilgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik ” yayımlanmış olup ,anılan Yönetmelik 01/05/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu bağlamda bahse konu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte,31/07/2012 tarihli ve 28370 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Esas Parametreler Gözetilerek Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu bağlamda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görev ve yetki alanında yer alan ürünlere yönelik yürütülen PGD faaliyetleri, Bakanlık Genel Müdürlüğünce her yılın başında risk değerlendirme çalışmaları sonucunda belirlenerek her bir ürün taşıdığı risk oranında denetim/gözetim planlarında yer almakta ve il müdürlüklerince denetlenmektedir.

Bu kapsamda; mezkur Yönetmelik kapsamında yer alan lastiklere yönelik PGD faaliyetleri 2021 Yılı Ürün Güvenliği Denetim ve Gözetim Planı kapsamında yer almakta ve bu bağlamda söz konusu ürünlere yönelik PGD faaliyetleri belirlenen takvime göre gerçekleştirilecektir.

Bu bağlamda; yukarıda zikredilen Kanun ve Yönetmelik Hükümleri kapsamında yer alan lastik imalatı/ithalatı ve satışı alanında faaliyet gösteren firmalara denetlemelerin yapılacağı belirtilmiş olup ilgi detaylar yazımız ekinde mevcuttur;

Saygılarımızla…

 

EK : Otomotiv ve Aksamları Denetimi Hakkında

Bu içerik toplam 1 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09/06/2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerimiz 30.09.2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe birimine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 30/04/2021 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 31 Ekim 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 30 Eylül 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 30/09/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek, 31 Ekim 2021 tarihine kadar gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

EK:DİLEKÇE

Bilgilerinize sunulur.

EREĞLİ (KONYA) TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI 

 

 

Sayın Üyelerimiz,

Oda Üyelik Aidatlarınızı Haziran ayı içerisinde odamız muhasebe ve tahsilat servisine, www.uye.tobb.org.tr adresinde bulunan online aidat butonu üzerinden ya da aşağıda belirtilen banka hesap numarasına açıklamalı olarak havale-eft yoluyla ödeyebilirsiniz. Yaptığınız ödeme dekontunu konyaereglitso@tobb.org.tr adresine göndermeniz rica olunur.

Halk Bank A.Ş.

Ereğli Şubesi

IBAN:TR05 0001 2009 5110 0016 0000 37

 

 

 

Sayın Üyemiz,

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 Bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacaktır.

 

Nefes Kredi Paketi ile;

 

 

 

 

 

Katılımcı Bankalar

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

Bilgilerinize sunarız.

Ereğli (Konya) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

 

Elektronik Belge ve Online Tahsilat Hizmeti

Üyelerimize en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunabilmek amacıyla hayata geçirilen online belge talebi ve tahsilat sistemi üyelerimizin kullanımına açılmıştır.

Elektronik belge sistemine sadece firma imza yetkilileri kayıt olabilmektedir. Kayıt öncesinde firma yetkilisinin cep telefon numarasının Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. Doğrulama kodu firma yetkilisinin cep telefonuna kayıt esnasında gönderilecektir.

E-imzalı olarak 7/24 alabileceğiniz belgelerimiz:

Bildirim için; Firma Sicil No, Firma Ünvanı, Yetkili Adı Soyadı, Yetkili TC No, Yetkili e-mail ve Yetkili GSM No bilgilerinizi konyaereglitso@tobb.org.tr adresimize mail ile gönderiniz.

Teknik Destek:

332 713 10 73-Dahili 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651