Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Sanayi Sicil Belgeleri Hakkında

Ana Sayfa » Haberler » Sanayi Sicil Belgeleri Hakkında

Sayın Üyemiz;

Konya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ‘nden gelen yazıda,6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun 5.Maddesindeki ” Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebep İktisadi ve Ticaret Vekaletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerini veremeyeceklere mezkur vekaletçe muazzam bir müddet verilebilir ” hükmü gereği mücbir sebep bildirerek yıllık işletme cetveli veremeyecek işletmelerin yıllık işletme cetvelleri verilme sürelerinin uzatılması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkisinde olup buna göre Covıd-19 salgının mücbir sebep göstererek 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelini veremeyeceklerini bildiren Sanayi İşletmelerinin Yıllık İşletme cetveli verilme süreleri 2020 yılı Ağustos  ayı sonuna kadar uzatılmıştır.İşletmelerin cezalı duruma düşmemeleri için;

  • Mücbir sebep dilekçesi vermeyen işletmeler,dilekçelerini ve yıllık işletme cetvellerini Ağustos ayı sonuna kadar vermelerini,
  • Mücbir sebep dilekçesi veren işletmeler ,sadece Yıllık işletme cetvellerini Ağustos ayı sonuna kadar vermelerini,
  • Yıllık işletme cetveli yarım kalan işletmeler ise Yıllık İşletme Cetvellerini tamamlaması ,mücbir sebep dilekçesi vermeyenlerin,mücbir sebep dilekçelerini verdikten sonra gönderme işlemini  tamamlaması gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur,

Saygılarımızla.

Bu içerik toplam 53 kişi tarafından okunmuş.

 

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidatı 1. taksit  borçları da yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 31 Mart 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 28/02/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

EK : Yapılandırma Başvuru Dilekçesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651