Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Sarp Sınır Kapısında Taşıt Akışının Hızlandırılması İçin Alınacak Tedbirler

Ana Sayfa » Duyurular » Sarp Sınır Kapısında Taşıt Akışının Hızlandırılması İçin Alınacak Tedbirler

Sarp Sınır Kapısında taşıt akışının hızlanmasına yönelik Bölge Müdürlüklerince ilgili kuruluşlar nezdinde girişimde bulunularak gerçekleştirilen faaliyetlerin aşağıda sunulduğu belirtilmiştir.

Bunlar:

 VETERİNER HİZMETLERİ: Veteriner Sınır Kontrol Noktasının 7 gün 24 saat esasına görev
yapması sağlanarak kontrole tabi taşıtların 21:00 ila 09.00 saatlerinde veteriner kontrolü için sahamızda
beklemelerinin önüne geçilmiştir.

 SİGORTA HİZMETLERİ: UMAT firmasının 2 olan personel sayısı 3’e çıkartılarak (yakın zamanda
4’e çıkması planlanmakta) taşıtların sigorta işlemlerinden kaynaklanan gecikmelerin büyük ölçüde
önüne geçilmiştir.

 PASAPORT KAYIT İŞLEMLERİ: Çıkış sahamızın ilk giriş noktasında ticari taşıtların pasaport
kayıt çıkış işlemleri de ikmal edilmeye başlanması sonucu tescil peronlarında pasaport polisinin
eksikliğinden kaynaklanan gecikmelerin önüne geçilmiştir.

 SAHANIN FİZİKİ ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ: Adli ve/veya idari takibata konu
taşıtların önemli bir kısmı Kemalpaşa ilçesindeki geçici depolama yerine nakli sağlanarak sahada
taşıtların giriş ve çıkış akışının kolaylaştırması sağlanmıştır.

 VEZNE İŞLEMLERİ: Çıkış sahamızın ilk giriş noktasında PTS kaydının yapıldığı nöbet
noktasındaki personele BİLGE sisteminde yetki verilerek trafik para cezaları/yol geçiş ücretlerinin
sorgulanması suretiyle, ticari taşıtın tescil peronuna gelmeden önce ödenmesine imkân sağlanarak tescil
peronunda ticari taşıtların beklemesinin önüne geçilmiştir.

 FATURALI ÇIKIŞLAR: 22.11.2022 tarihi itibariyle Sarp Sınır Kapısında yaşanan yoğunlukların
önüne geçilmesi için bedelsiz olarak addedilen TIR/kamyon ile taşınan faturalı işlem muhteviyatı
taşıtlar işlemleri sonlandırılarak belirtilen tarihte Hopa Gümrük Müdürlüğünden ikmal edilmeye
başlanmıştır.
İletilen yazıda, söz konusu faaliyetler kapsamında yapılan iyileştirmeler ve düzenlemelere ilaveten gümrük
personelinin özverili bir şekilde çalışması sonucu Kapılarında ticari taşıt akışı çok önemli ölçüde artırılmış olsa
da gümrük sahasının fiziki ve teknik altyapısının yetersiz oluşundan bir başka ifade ile ticari taşıtlar için yeterli
park alanının bulunmamasından kaynaklandığı belirtilerek; Sarp Sınır Kapısında hem giriş hem de çıkış
yönünde aşağıda maddeler halinde sunulan nedenlerden ötürü ticari taşıtların bekleme yaparak gümrük
sahasını tıkadığının gözlemlendiği belirtilmektedir.

Nedenler:

 Yurt Dışına Çıkış Yönünde; Gürcistan Gümrük İdaresi tarafından taşıt sürücüleri ve taşıyıcı
firmalardan kaynaklı olarak çok sayıda taşıta geri dönüş verilmesi:

1. Taşıt sürücülerin; yeni tip ehliyet/kimlik olmaması ve/veya taşıdığı yüke göre ADR (yanıcı) ehliyeti
bulunmaması ya da süresi dolan pasaport ve vize sorunları,

2. Taşıyıcı firmaların; GTİP kodu bulunmayan CMR veya ticari fatura ile ile geçiş yapmak istemesi,

3. Rusya’ya uygulan ekonomik yaptırımlar kapsamındaki eşyaların, elektronik ortamda teyit alınabilen
menşe sertifikası olmaması ya da dozvola ( geçiş belgesi) bulunmaması. (Bu şekilde, Gürcistan’dan
gümrük sahasına ortalama 15 civarı taşıt geriş dönüş yapmaktadır.)

 Türkiye’ye Giriş Yönünde ise; taşıt sürücüleri, taşıyıcı firmalar ve iş takipçilerinden
kaynaklanan sorunlar;

1. Taşıt sürücülerin; vekaletinin ve araçların geçerli sigortasının olmaması,

2. Taşıyıcı firmaların; NCTS Programında ön beyanı (LR) bulunmaması,

3. Konteynerler için konteyner takip programına tescil veri girişi yapmaması,

4. TIR Karneleri için ise ön beyan yapmadan, taşıdığı yüke ve/veya taşıtın nev’ine göre özel yük taşıma
belgesi olmadan ya da eksik evrakla (geçiş belgesi, yetersiz teminat, bitki ve sağlık sertifikası vb.)
ülkemize giriş yapması,

5. Veteriner kontrolüne tabi eşya yüklü taşıtların, mesai saatleri dışında artırımlı ücret üzerinden
kontrollerine yaptırmayarak, gümrük sahasında normal mesai saatlerine beklemesi,

6. İş takipçilerinin büyük çoğunluğun mesai saatleri dışında işlem yapmayarak sürücüleri bekletmesi.
Bölge Müdürlüğü tarafından ayrıca;

 gümrük sahası kullanarak yurt dışına çıkış yapacak olan ticari taşıtların Gürcistan’dan geri dönüş
yapmaması için sürücülerin yeni tip ehliyet/kimliklerin ve yanıcı yük taşıyorsa ADR (yanıcı) ehliyetini
yanında bulundurması, geçiş belgeleri (dozvola ve Ubak), Rusya’ya uygulan ekonomik yaptırımlar
kapsamındaki eşyalar için elektronik ortamda teyit alınabilen menşe sertifikaları ile GTİP kodu bulunan
CMR veya ticari faturaların (herhangi birinde GTİP kodu bulunması yeterli) mutlak suretle Gürcistan
gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere transit beyannamesine eklenmesi,

 Ülkemize giriş yapacak ticari taşıtların sürücülerinin vekaletnameleri ve trafik sigortalarını yanında
bulundurmaları, NCTS/TIR Takip Programında ön beyan yapılmadan, taşıtın nev’ine göre özel yük
taşıma belgesi olmadan ya da eksik evrakla (geçiş belgesi, yetersiz teminat, bitki ve sağlık sertifikası
vb.) ülkemize giriş yapılmaması gerektiği belirtilerek, söz konusu eksik evrakın TIR parklarında
tamamlamasının önem arz ettiği belirtilmiştir.

Bu içerik toplam 3 kişi tarafından okunmuş.

ODA AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA İMKÂNI

Sayın Üyemiz;

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Üyelerin Odalara olan aidat borçları Kanun kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/06/2023), kalanını ise aylık dönemler halinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte (son taksit tarihi 28/02/2024) ödemesi gerekmektedir.

Üyeler, 31/05/2023 tarihine kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01/04/2023 tarihinden itibaren https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya e-devlet kapısı (https://turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Kimlik Doğrulama Hizmetleri – TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Ödenmesi gereken ilk taksit süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.

Yapılandırmadan yararlanabilmeniz için 01/04/2023 – 31/05/2023 tarihleri arası başvuru yapmanızı rica ederiz.

BAŞVURULARINIZI

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651