Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Sermaye Artırımı

GEREKLİ EVRAKLAR

1-TİCARET SİCİL DİLEKÇESİ Tıklayınız

2-ODA SİCİL DEĞİŞİKLİK BİLDİRİM FORMU Tıklayınız

3- Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı

4- Çağrılı genel kurullarda Yönetim Kurulu Gündem Kararı (1 Asıl- 1 Fotokopi)

5- Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Asıl-1 Fotokopi)

6- Noter onaylı Yönetim Kurulu Sermaye Artırım Kararı (1 Asıl-1 Fotokopi)

7- Noter onaylı Hazır Bulunanların Listesi (1 adet noter tasdikli)

8- Artırılan sermayeyi oluşturan payların tamamının taahhüt olunduğunu gösterir Tadil  Metni (1 Adet)

9- Nakit artan sermayenin 1/4’ünün ödendiğine ilişkin şirket ortaklarının adı, soyadı /unvanı  ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu ile dekont asılları

10- SMMM/YMM FAALİYET BELGESİ  – 1 adet (Eski sermayenin ödendiğine ilişkin YMM,SMMM raporu ekindeki faaliyet belgesi üç aydan eski olmamalı Düzenlenen raporlar; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlanmalıdır.

11- Ortaklar Pay Defteri fotokopisi

12- Sermaye artırımı ait  (TTK 457.Maddesi) Yönetim-Kurulu-Beyanı

13- Ayni Sermaye Var İse: SMMM/ YMM RAPORU [Denetime tabi şirketlerde Denetçi Raporu] (Ayni sermaye varsa Mahkeme Kararı ve Bilirkişi raporu. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini ve üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığını gösterir belge. Taşınmazların, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlere ait belgelerin fotokopileri)

14-Rekabet Kurumu Ödemeleri  Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası veznesi tarafından tahsil edilecektir.

15-KVKK AÇIK RIZA BEYAN FORMU için tıklayınız

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Bu içerik toplam 307 kişi tarafından okunmuş.

Menü

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 537 592 1073