Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Sermaye Artırımı

GEREKLİ EVRAKLAR

1- DİLEKÇELER

2- Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı

3- Çağrılı genel kurullarda Yönetim Kurulu Gündem Kararı (1 Asıl- 1 Fotokopi)

4- Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Asıl-1 Fotokopi)

5- Noter onaylı Yönetim Kurulu Sermaye Artırım Kararı (1 Asıl-1 Fotokopi)

6- Noter onaylı Hazır Bulunanların Listesi (1 adet noter tasdikli)

7- Artırılan sermayeyi oluşturan payların tamamının taahhüt olunduğunu gösterir Tadil  Metni (1 Adet)

8- Nakit artan sermayenin 1/4’ünün ödendiğine ilişkin şirket ortaklarının adı, soyadı /unvanı  ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu ile dekont asılları

9- SMMM/YMM FAALİYET BELGESİ  – 1 adet (Eski sermayenin ödendiğine ilişkin YMM,SMMM raporu ekindeki faaliyet belgesi üç aydan eski olmamalı Düzenlenen raporlar; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlanmalıdır.

10- Ortaklar Pay Defteri fotokopisi

11- Sermaye artırımı ait  (TTK 457.Maddesi) Yönetim-Kurulu-Beyanı

12- Ayni Sermaye Var İse: SMMM/ YMM RAPORU [Denetime tabi şirketlerde Denetçi Raporu] (Ayni sermaye varsa Mahkeme Kararı ve Bilirkişi raporu. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini ve üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığını gösterir belge. Taşınmazların, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlere ait belgelerin fotokopileri)

13-Rekabet Kurumu Ödemeleri  Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası veznesi tarafından tahsil edilecektir.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Bu içerik toplam 216 kişi tarafından okunmuş.

Menü

    Dijital İmza Beyannamesi                                 Hakkında

01 Mart 2022 

T.C. KONYA EREĞLİ  TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Mersis Sistemi üzerinden yapılan her türlü kuruluş ve değişiklik işlemlerinde 01 Mart 2022 tarihinden itibaren “YETKİ KABUL İŞLEMLERİ” Modülü devreye alınmıştır.

Bu Modül sayesinde yeni kimlik kartı ile YETKİLİ olarak eklenen yetkililer için İMZA BEYANI talep edilmeyecektir. Ayrıca yetkili olanlardan aldığımız görev kabul beyanı için de elektronik onay (izin) sistemi devreye girmiştir. TC Kimlik numarası ile sisteme girilen YETKİLİLER için “YETKİ KABUL İŞLEMLERİ” Modülü üzerinden elektronik onay verilmesi şartı getirilmiştir.  Bu işlemler ile ilgili kullanım kılavuzu ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunulur.

Dijital İmza Beyannamesi İşlemleri  ve Görev Kabul Beyanı 

kullanım kılavuzu

Elektronik Belge ve Online Tahsilat Hizmeti

Üyelerimize en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunabilmek amacıyla hayata geçirilen online belge talebi ve tahsilat sistemi üyelerimizin kullanımına açılmıştır.

Elektronik belge sistemine sadece firma imza yetkilileri kayıt olabilmektedir. Kayıt öncesinde firma yetkilisinin cep telefon numarasının Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. Doğrulama kodu firma yetkilisinin cep telefonuna kayıt esnasında gönderilecektir.

E-imzalı olarak 7/24 alabileceğiniz belgelerimiz:

Bildirim için; Firma Sicil No, Firma Ünvanı, Yetkili Adı Soyadı, Yetkili TC No, Yetkili e-mail ve Yetkili GSM No bilgilerinizi konyaereglitso@tobb.org.tr adresimize mail ile gönderiniz.

Teknik Destek:

332 713 10 73-Dahili 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651