Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

SGK – İstihdam Teşvikleri Sunumu

Ana Sayfa » Duyurular » SGK – İstihdam Teşvikleri Sunumu
Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 Sayılı Kanun a eklenen maddeler ile yeni istihdam teşviklerinin getirildiği ve mevcut maddelere yapılan düzenlemeler ile bir kısım istihdam teşviklerinin ise süresinin uzatıldığı hatırlatılmaktadır.

Buna göre ülkemizde halihazırda uygulaması devam eden;

  1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 7,
  2. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 8,
  3. 4857 sayılı İş Kanununda 1,
  4. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda 1,
  5. 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda 1,
  6. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda 1,
  7. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda 1,
  8. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda 1,

olmak üzere toplamda 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır.

SGK tarafından, söz konusu teşvik, destek ve indirim uygulamalarının yasal dayanakları, açıklamaları, başlangıç ve bitiş tarihleri, yararlanma şartları ve teşvik tutarları ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir sunum hazırlanmıştır.

İstihdam üzerindeki maliyetlerin düşürülmesinde önemli olan bu teşvik, destek ve indirim uygulamaları ile ilgili bilgilendirme sunumu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

 

Ek – SGK Teşvikleri 2021 Sunumu İçin Tıklayınız

Bu içerik toplam 9 kişi tarafından okunmuş.

 

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidatı 1. taksit  borçları da yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 31 Mart 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 28/02/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

EK : Yapılandırma Başvuru Dilekçesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651