Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

SİGORTA EKSPERLİĞİ KONUSUNDA ÖNEMLİ DUYURU

Ana Sayfa » Duyurular » SİGORTA EKSPERLİĞİ KONUSUNDA ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 2 nci maddesinde sigorta eksperi, “sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişi” olarak tanımlanmış ve anılan Kanunun 22 nci maddesinde, sigorta eksperliğinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacağı, sigorta eksperliği yapmak isteyen kişilerin sigorta eksperlik ruhsatı alması ve Levhaya kayıtlı olması gerektiği düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, poliçe tanzimi ile tazminat tedvir ödemesine ilişkin süreçlerde, sigorta eksperliği işinden ayrı olmak kaydıyla gerçekleştirilen teknik inceleme ve kontrol hizmetleri ile hasar öncesi risk azaltmaya ve hasar sonrası zarar azaltmaya yönelik hizmetlerin destek hizmet sağlayıcılarından temini mümkündür.

Buna göre, riskin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan kayıp ve hasarların neden ve niteliği ile miktarının belirlenmesinin sigorta şirketi ile sigorta/zarar gören dışında üçüncü bir şahıs tarafından tespit edilmesinin gerekli olması halinde söz konusu işlemlerin sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ruhsat almış ve Levhaya kayıtlı sigorta eksperleri tarafından yapılması gerekmektedir. Bunun aksine, destek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkisiz sigorta eksperliği faaliyeti niteliğindeki işlemler yapılması idari ve adli müeyyideye tabidir.

Bu çerçevede, sigorta şirketleri tarafından, yetkisiz sigorta eksperliği yapan kuruluşlara ekspertiz işi verilmemesi, devam eden uygulama var ise derhal sonlandırılması gerekmektedir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

Bu içerik toplam 192 kişi tarafından okunmuş.
TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651