Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi

Ana Sayfa » Duyurular » Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi

Sayın Üyemiz;

sanayi kaynaklı kirliliğin en aza indirilmesi, kirliliğin kaynağında azaltılması, çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına ilişkin çalışmaların 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler çerçevesinde Bakanlığımız tarafından yürütüldüğü, tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz
etkilerinin en aza indirilmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak temiz üretim teknolojilerinin uygulanması amacıyla 2022/20 Sayılı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesinin yayımlandığı, kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi (lif, elyaf, iplik, kumaş (dokusuz kumaşlar dahil halı üretimi vb.), tekstil ön terbiyesi (yıkama (yapak yıkama dahil), ağartma/kasar, merserizasyon vb.), baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde, enerji tüketimi ve hava emisyonları ile su tüketiminin ve atıksudaki kirletici yükünün azaltılması için belirtilen tekniklerin; kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tesislerde 15 Ocak 2024, 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tesislerde 15 Ocak 2025, 5 ton/gün altında olan tesislerde 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmasının zorunlu olduğu, ayrıca Genelge kapsamına giren tesislerin Genelgenin yayımı tarihinden itibaren İş Termin Planlarını 3 ay içerisinde İl Müdürlüklerine iletmeleri gerektiği belirtilmişti.Bahse konu genelge kapsamında belirtilen iş termin planlarının 31.03.2023 tarihine kadar ivedilikle Valiliğe (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) bildirmeleri hususunda;
Bilgilerinizi rica ederiz.

Bu içerik toplam 0 kişi tarafından okunmuş.
TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651