Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Konulu Anket

Ana Sayfa » Duyurular » Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Konulu Anket

Sayın Üyemiz,

T.C. KONYA VALİLİĞİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün odamıza iletmiş olduğu 31.07.2023 Tarih E-68495568-110.03.02-7009099 sayı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim
Uygulamaları Konulu Anket konulu yazısında;

Tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak temiz
üretim teknolojilerinin uygulanması amacıyla 2022/20 sayılı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi yayımlanmış olup kapasite sınırı olmaksızın tekstil
materyallerinin üretimi (lif, elyaf, iplik, kumaş (dokusuz kumaşlar dahil), halı üretimi vb.), tekstil ön terbiyesi (yıkama (yapak yıkama dahil), ağartma/kasar, merserizasyon vb.) baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde uygulanması zorunludur.
Genelgenin 2. Bölümünde yer alan su tüketiminin ve atıksudaki kirletici yükünün azaltılması için uygulanması zorunlu olan teknikler ile ilgili uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi, atıksu geri kazanımını sağlayacak prosese özel farklı tekniklerin geliştirilmesi amacıyla paralel oturumlardan oluşacak bir Çalıştay yapılması planlanmakta olup yeri ve zamanı daha sonra bildirilecektir.
Bu itibarla; sözkonusu Çalıştayda ele alınacak konulara ilişkin ön değerlendirme yapmak, sektörün mevcut durumunu ortaya koymak ve darboğazları belirleyebilmek için
https://anket.csb.gov.tr/Anket/Join?q=cf01a0af-a208-4749-87db-6c3adf9bf0ce adresinde yer alan anket formunun sektör üyelerimiz ve işletmelerimizin  14.08.2023 tarihine kadar doldurulmasını rica ederiz.

Saygılarımızla.

 

Bu içerik toplam 0 kişi tarafından okunmuş.

ODA AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA İMKÂNI

Sayın Üyemiz;

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Üyelerin Odalara olan aidat borçları Kanun kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/06/2023), kalanını ise aylık dönemler halinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte (son taksit tarihi 28/02/2024) ödemesi gerekmektedir.

Üyeler, 31/05/2023 tarihine kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01/04/2023 tarihinden itibaren https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya e-devlet kapısı (https://turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Kimlik Doğrulama Hizmetleri – TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Ödenmesi gereken ilk taksit süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.

Yapılandırmadan yararlanabilmeniz için 01/04/2023 – 31/05/2023 tarihleri arası başvuru yapmanızı rica ederiz.

BAŞVURULARINIZI

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 537 592 1073