Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Ticaret Sicili Müdürlüklerimiz için Asgari Sermaye Düzenlemesi hakkında

Ana Sayfa » Haberler » Ticaret Sicili Müdürlüklerimiz için Asgari Sermaye Düzenlemesi hakkında

Sayın Üyemiz;

24/11/2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1/1/2024tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 332’nci maddesinin
birinci fıkrasında anonim şirketler için elli bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ikiyüz elli bin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüz bin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beş yüz bin Türk Lirasına, 580’inci maddesinin birinci fıkrasında limited şirketler için on bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı elli bin Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Ticaret sicili müdürlüklerimizde  1/1/2024 tarihinden itibaren tescil işlemlerinde yerine getirilmesi gereken işlemler şu şekildedir;

1. Yeni kurulacak anonim şirketlerde en az sermaye tutarının 250.000 TL’den, limited şirketlerde ise 50.000 TL’den daha az olmaması,
2. Sermaye artırım kararı tescil işlemlerinde, sermayenin yeni en az sermaye tutarlarından daha az olmaması,
3. Kısmi bölünme tescil işlemlerinde, sermaye azaltımı yapılması halinde, bölünen şirketin sermayesinin yeni en az sermaye tutarının altına inilmeyecek şekilde işlem tesis edilmesi,
4. Tür değişikliği tescil işlemlerinde, yeni türün sermayesinin yeni en az sermaye tutarından daha az olmayacak şekilde işlem tesis edilmesi,
5. Kanun’un 376’ncı maddesi kapsamında şirketin sermayesinin ve Kanuni yedek akçelerinin kaybına ilişkin yapılacak hesaplamalarda, şirketin tescil edilmiş sermayesinin esas alınması, tedbir
alınması gereken durumlarda ise bu genelgede yer verilen açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmesi,
6. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 20’nci maddesi ile 6102 sayılı Kanunun Geçici 10’ uncu maddesi kapsamında, sermaye intibakı yapılmaması sebebiyle infisah etmiş sayılan şirketlerin, faaliyetlerine devam etmek istemeleri durumunda sermaye artırımı yapılabileceği yönünde açık bir mahkeme kararı bulunmadığı müddetçe sermaye artırım tescil taleplerinin karşılanmaması gerekmektedir.

Bu içerik toplam 4 kişi tarafından okunmuş.
TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 537 592 1073