Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Türkiye-Pakistan Mal Ticareti Anlaşması (MTA) Bilgilendirme Semineri

Ana Sayfa » Duyurular » Türkiye-Pakistan Mal Ticareti Anlaşması (MTA) Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz;

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal
Ticareti Anlaşması’nın 1 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilerek, mezkur Anlaşmaya ilişkin Ticaret
Bakanlığına çok sayıda soru ulaştığı açıklanmıştır.
Yazıda, anılan Bakanlıkça Pakistan ile ticari ilişkisi olan firma ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak, 16
Ağustos 2023 tarihinde Anlaşma hakkında bir çevrimiçi bilgilendirme seminerinin düzenlenmesinin yararlı
olacağının değerlendirildiği vurgulanmıştır.
Yazıda devamla, çevrimiçi toplantıya ilişkin toplantı saati ve bağlantı bilgisinin bilahare iletileceği
belirtilmiştir.
Bahsi geçen bilgilendirme seminerinin ilgililere duyurulması ve seminere katılım için 6 Ağustos 2023 tarihine
kadar http://pakistanseminerkayit.tobb.org.tr/ adresi üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.

Bu içerik toplam 0 kişi tarafından okunmuş.

ODA AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA İMKÂNI

Sayın Üyemiz;

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Üyelerin Odalara olan aidat borçları Kanun kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/06/2023), kalanını ise aylık dönemler halinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte (son taksit tarihi 28/02/2024) ödemesi gerekmektedir.

Üyeler, 31/05/2023 tarihine kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01/04/2023 tarihinden itibaren https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya e-devlet kapısı (https://turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Kimlik Doğrulama Hizmetleri – TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Ödenmesi gereken ilk taksit süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.

Yapılandırmadan yararlanabilmeniz için 01/04/2023 – 31/05/2023 tarihleri arası başvuru yapmanızı rica ederiz.

BAŞVURULARINIZI

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 537 592 1073