Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Hakkında Karar

Ana Sayfa » Duyurular » Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Hakkında Karar

Sayın Üyemiz;

Cumhurbaşkanlığı’nın 2949 Sayılı Kararname ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren tesisler içim uygulanacak fiyat ve süreler ile yerli katkı ilavesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına,5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6 ıncı ve 6/B maddeleri gereğince karar verilmiştir.

17/9/2020 Tarihli ve 2949 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar;

MADDE-1: 1/1/2021 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) Destekleme Mekanizmasına tabi YEK Belgeli üretim lisansı sahipleri için,10/05/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun Kanuna ekli I Sayılı Cetvelde yer alan fiyatlar 31/12/2030 tarihine kadar uygulanır.

(2) 1/1/2021 Tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde,bu tesislerde üretilecek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için 5346 sayılı kanuna ekli I sayılı cetvelde belirtilen fiyatlara,üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle aynı Kanuna ekli II sayılı cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilir.

MADDE-2 :Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE-3 :Bu karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Saygılarımızla.

Bu içerik toplam 36 kişi tarafından okunmuş.

    Dijital İmza Beyannamesi                                 Hakkında

01 Mart 2022 

T.C. KONYA EREĞLİ  TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Mersis Sistemi üzerinden yapılan her türlü kuruluş ve değişiklik işlemlerinde 01 Mart 2022 tarihinden itibaren “YETKİ KABUL İŞLEMLERİ” Modülü devreye alınmıştır.

Bu Modül sayesinde yeni kimlik kartı ile YETKİLİ olarak eklenen yetkililer için İMZA BEYANI talep edilmeyecektir. Ayrıca yetkili olanlardan aldığımız görev kabul beyanı için de elektronik onay (izin) sistemi devreye girmiştir. TC Kimlik numarası ile sisteme girilen YETKİLİLER için “YETKİ KABUL İŞLEMLERİ” Modülü üzerinden elektronik onay verilmesi şartı getirilmiştir.  Bu işlemler ile ilgili kullanım kılavuzu ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunulur.

Dijital İmza Beyannamesi İşlemleri  ve Görev Kabul Beyanı 

kullanım kılavuzu

Elektronik Belge ve Online Tahsilat Hizmeti

Üyelerimize en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunabilmek amacıyla hayata geçirilen online belge talebi ve tahsilat sistemi üyelerimizin kullanımına açılmıştır.

Elektronik belge sistemine sadece firma imza yetkilileri kayıt olabilmektedir. Kayıt öncesinde firma yetkilisinin cep telefon numarasının Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. Doğrulama kodu firma yetkilisinin cep telefonuna kayıt esnasında gönderilecektir.

E-imzalı olarak 7/24 alabileceğiniz belgelerimiz:

Bildirim için; Firma Sicil No, Firma Ünvanı, Yetkili Adı Soyadı, Yetkili TC No, Yetkili e-mail ve Yetkili GSM No bilgilerinizi konyaereglitso@tobb.org.tr adresimize mail ile gönderiniz.

Teknik Destek:

332 713 10 73-Dahili 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651