Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Hakkında Karar

Ana Sayfa » Duyurular » Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Hakkında Karar

Sayın Üyemiz;

Cumhurbaşkanlığı’nın 2949 Sayılı Kararname ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren tesisler içim uygulanacak fiyat ve süreler ile yerli katkı ilavesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına,5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6 ıncı ve 6/B maddeleri gereğince karar verilmiştir.

17/9/2020 Tarihli ve 2949 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar;

MADDE-1: 1/1/2021 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) Destekleme Mekanizmasına tabi YEK Belgeli üretim lisansı sahipleri için,10/05/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun Kanuna ekli I Sayılı Cetvelde yer alan fiyatlar 31/12/2030 tarihine kadar uygulanır.

(2) 1/1/2021 Tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde,bu tesislerde üretilecek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için 5346 sayılı kanuna ekli I sayılı cetvelde belirtilen fiyatlara,üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle aynı Kanuna ekli II sayılı cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilir.

MADDE-2 :Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE-3 :Bu karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Saygılarımızla.

Bu içerik toplam 41 kişi tarafından okunmuş.
TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651