Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Yıllık İşletme Cetveli

Ana Sayfa » Duyurular » Yıllık İşletme Cetveli

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununu 5’inci Maddesinde “Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini, İktisat ve Ticaret Vekaletince hazırlanacak nümunesine göre dolduracağı senelik
işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren en geç dört ay içinde 2’nci maddede yazılı olduğu veçhile İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeye mecburdurlar.” ve 9’uncu Maddesinde “… senelik işletme cetvellerini zamanında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına göndermeyenlere … Türk Lirası idarî para cezası verilir.” hükmüne göre 2356₺ idari yaptırım (para cezası) kararı uygulanacaktır. Ayrıca gerçeğe aykırı bildirimde bulunan firmalara aynı kanunun 11’inci Maddesine göre “Bu Kanuna göre istenen malumatı hakikate aykırı olarak bildirenlere … Türk Lirası idarî para cezası verilir.” hükmüne göre 4712₺ idari yaptırım (para cezası) kararı uygulanacaktır. İşletmelerin cezalı durumuna düşmemeleri için en geç 5 Mayıs 2022 tarihine kadar 2021 yılı yıllık işletme cetvelini Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ( https://sanayisicil.sanayi.gov.tr ) üzerinden “İl Müdürlüğüne Gönder” butonunu onaylayarak sistem üzerinden vermeleri yeterlidir. Butonu onaylamayan firmalar yıllık işletme cetveli vermemiş sayılacaktır. Girilecek verilerin doğruluğu Türkiye’nin kalkınma ve sanayi yatırım planlarını oluşturulması için
önem arz etmektedir.

Bu içerik toplam 28 kişi tarafından okunmuş.

    Dijital İmza Beyannamesi                                 Hakkında

01 Mart 2022 

T.C. KONYA EREĞLİ  TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Mersis Sistemi üzerinden yapılan her türlü kuruluş ve değişiklik işlemlerinde 01 Mart 2022 tarihinden itibaren “YETKİ KABUL İŞLEMLERİ” Modülü devreye alınmıştır.

Bu Modül sayesinde yeni kimlik kartı ile YETKİLİ olarak eklenen yetkililer için İMZA BEYANI talep edilmeyecektir. Ayrıca yetkili olanlardan aldığımız görev kabul beyanı için de elektronik onay (izin) sistemi devreye girmiştir. TC Kimlik numarası ile sisteme girilen YETKİLİLER için “YETKİ KABUL İŞLEMLERİ” Modülü üzerinden elektronik onay verilmesi şartı getirilmiştir.  Bu işlemler ile ilgili kullanım kılavuzu ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunulur.

Dijital İmza Beyannamesi İşlemleri  ve Görev Kabul Beyanı 

kullanım kılavuzu

Elektronik Belge ve Online Tahsilat Hizmeti

Üyelerimize en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunabilmek amacıyla hayata geçirilen online belge talebi ve tahsilat sistemi üyelerimizin kullanımına açılmıştır.

Elektronik belge sistemine sadece firma imza yetkilileri kayıt olabilmektedir. Kayıt öncesinde firma yetkilisinin cep telefon numarasının Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. Doğrulama kodu firma yetkilisinin cep telefonuna kayıt esnasında gönderilecektir.

E-imzalı olarak 7/24 alabileceğiniz belgelerimiz:

Bildirim için; Firma Sicil No, Firma Ünvanı, Yetkili Adı Soyadı, Yetkili TC No, Yetkili e-mail ve Yetkili GSM No bilgilerinizi konyaereglitso@tobb.org.tr adresimize mail ile gönderiniz.

Teknik Destek:

332 713 10 73-Dahili 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651