Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Yükleme Boşaltma İhale İlanı

Ana Sayfa » Duyurular » Yükleme Boşaltma İhale İlanı

Sayın Üyemiz;

Toprak Mahsulleri Ofisi Aksaray Başmüdürlüğü, Niğde Şube Müdürlüğü ve Ereğli Ajans Amirliği ile bu işyerleri nezdinde açık olan, ileride açılabilecek ekip ve koltuk ambarlarında 2024 yılı
döneminde hububat Yükleme-Boşaltma işlerinin yaptırılmasını teminen 2024 yılı Yükleme Boşaltma İhalesi 20 Aralık 2023 tarihi Çarşamba günü saat 10:00’da TMO Aksaray Başmüdürlüğü hizmet binasında “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında “25 inci Maddesi Açık Eksiltme Usulü” ile yapılacak olup, ihalede yüklenici bulunmadığı takdirde ikinci ihale 21 Aralık 2023 tarihi
Perşembe günü aynı saatte icra edilecektir.
İhale ilan metni yazımız ekinde sunulmuştur.

EK-1

Bu içerik toplam 6 kişi tarafından okunmuş.
TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 537 592 1073