Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulamasına İlişkin Duyuru

Ana Sayfa » Duyurular » Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulamasına İlişkin Duyuru

Değerli Sanayicilerimiz;

Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi
ürünlerine ilişkin olarak üretimi olmayan ürünlerde gümrük vergilerinin askıya alınması, üretimi
tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı açılmasına ilişkin başvurular, ülkemiz
temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu ile müzakere edilerek karara
bağlanmakta ve düzenlemeler her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girmektedir.

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2025 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin
askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Ek-1’de, hali
hazırda gümrük vergileri askıya alınmış olan eşyaya ilişkin liste Ek-2’de, AB tarafından tarife
kontenjanı açılmış olan eşyaya ilişkin liste ise Ek-3’te yer almaktadır.

Bu itibarla; üretici firmalarımızın Ek-1’de yer alan eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınmasına
ilişkin itirazlarını 7 Haziran 2024 tarihine kadar; Ek-1 ve Ek-2’de yer alan eşyada hali hazırda
uygulanan indirimli gümrük vergisi uygulamalarının sonlandırılmasına ilişkin taleplerini ise 4
Mayıs 2024 tarihine kadar resmi yazı ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletmeleri
gerekmektedir.

Başvuruların en son belirtilen tarihlere kadar tam ve eksiksiz olarak firmaların Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) adreslerinden Ticaret Bakanlığı KEP adresine (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr)
elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir.

Başvurulara ilişkin detaylı bilgi ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve
tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

Ek-1

Ek-2

 

Bu içerik toplam 12 kişi tarafından okunmuş.
TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 537 592 1073