Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Limited Şirket

LİMİTED ŞİRKET YENİ KURULUŞ

NOT: 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 624 MADDESİ GEREĞİNCE ŞİRKETİN BİRDEN FAZLA MÜDÜRÜNÜN BULUNMASI HÂLİNDE, BUNLARDAN BİRİ, ŞİRKETİN ORTAĞI OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, GENEL KURUL TARAFINDAN MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI OLARAK ATANIR.

NOT: Limited şirketler asgari 10.000 TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında limited şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 ,00 TL. veya bunun katları olması lazımdır.

Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, şirket sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır

BAŞVURULAR MERSİS ÜZERİNDEN OLUP ; GEREKLİ EVRAKLAR

1-) ANASÖZLEŞME TASLAĞI HAZIRLANARAK MERSİS ÜZERİNDEN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE       ATILACAKTIR.

2-) ORTAKLARIN VE YETKİLİLERİN 2 ADET KİMLİK FOTOKOPİSİ

3-) YETKİLİLERİN 3 ADET FOTOĞRAFI

4-) EKTEKİ DİLEKÇELER DOLDURULACAKTIR

5-) AYNİ SERMAYE VAR İSE : (Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların       değerinin tespitine ilişkin Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

*Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

*Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı )

6-) 18 YAŞINDAN KÜÇÜK KURUCU VAR İSE : 2 ADET (Reşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirket ortağı olmaları durumunda Mahkeme’den  Kayyum Atanması kararı)

7-) YABANCI TÜZEL KİŞİ ORTAK VAR İSE: 2 ADET (Hükmü şahsiyet ortakların temsilcileri için İkamet Tezkereleri ve Pasaport tercümeleri- ayrıca; Vergi Kimlik Numaraları Hükmü şahsiyet ortakların ülkelerinde kayıtlı oldukları kuruluşlardan alacakları faaliyet belgeleri aslı, Türkçe tercümeli noter veya konsolosluk  ve  apostil  tasdikli.)

8- ) YABANCI GERÇEK  KİŞİ ORTAK VAR İSE: 2  ADET (İkamet Tezkereleri ve Pasaport tercümeleri-Vergi Kimlik Numaraları, Tercümeler Noter veya Konsolosluk tasdikli olacak. Yabancı ortaklar Vergi Dairesinden aldıkları Vergi Kimlik Numaralarını Matbu Formlarda belirteceklerdir.)

9-) Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren cumhurbaşkanlığı izni.

10-) Sözleşmede kurucu ortak olarak bir tüzel kişi (Limited Şirket-Anonim Şirket vb. ) varsa noter onaylı iştirak kararı (1 adet asıl)

11-) Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Limited Şirket Yeni Kuruluş Kayıt Evrakları

ŞİRKET ODA KAYIT BEYANNAMESİ

 

Bu içerik toplam 125 kişi tarafından okunmuş.

Menü

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651