Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Tasfiyeye Geçiş

Başvurular Mersis Üzerinden Olup ; mersis.gtb.gov.tr  adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

MERSİS’ te işlem yapmak için :

  • Firma yetkilileri MERSİS ŞİFRESİYLE giriş yapabilirler
  • Firma yetkilileri ELEKTRONİK İMZA (e-imza) ile giriş yapabilirler
  • Firma yetkilileri E-DEVLET üzerinden  giriş yapabilirler.

GEREKLİ EVRAKLAR

 1- DİLEKÇELER

 2- Çağrılı genel kurullarda Gündem Kararı

 3- Tasfiye genel kurul kararına dayanıyorsa noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet asıl – 1 adet fotokopi).

Tasfiye Başka bir sebepten ileri geliyorsa bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği(1 asıl – 1 fotokopi)

 4- Tasfiye Kararı  Noter Tasdikli 

 5-Hazirun Listesi (1 adet asıl)

 6- Tasfiye memurunun “Tasfiye Memuru ” ünvan ile şirket unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş  imza beyannamesi  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

7- Genel Kurulda Şirketin sona ermesi kararının alınabilmesi için Bakanlık veya diğer resmi kurumların izni gerekli olan şirketlerde buna ilişkin  izin veya uygun görüş yazısı.

8-Tasfiye memurlarının Yönetim Kurulu  veya  ortaklar dışından seçilmesi halinde  görevi kabul ettiklerine ilişkin   imzalı belge  ve Kimlik Fotokopisi Tasfiye Memuru Yazısı

9- Alacaklılara Çağrı İlanı

NOT-1: Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-643; TTK-536)

 

Bu içerik toplam 395 kişi tarafından okunmuş.

Menü

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651