Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Yeni Nesil Acente Eğitim Programı Hakkında

Ana Sayfa » Duyurular » Yeni Nesil Acente Eğitim Programı Hakkında

Sayın Üyemiz;

Birtiğimiz Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ve Türkiye Sigorta, Reasüans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) işbirliğinde, TOBB ETÜ SEM ve TSEV tarafından sigorta acenteleri yönetici ve teknik personellerine yönelik düzenlenen çevrimiçi eğitim programı devam etmektedir.
TOBB El-Ü SEM ve TSEV koordinasyonunda gerçekleştirilen ön başwrulan 19 Şubat- 29 Şubat 2024 tarihleri arasında ahnmakta olan Sigorta Acenteleri Eğtim Programı 9. Grup eğitimlei 7 Mart 2024 Pazartesi günü başlayacaktır.
Elektronik ortamda gerçekleştirilen ve sigortacılık, işletme yönetimi, pazat|ama gibi alanlarda l4l saatten oluşan söz konusu eğitim programına; daha önce eğitim programına katılmamlş Sigorta Acenteleri Levhasında “Acente Sahibi, Müdür, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Teknik Personel” unvanı ile aktif kaydı
bulunan ve talep eden herkes kafilabilecelıtir. Eğitim ücretinin büyiik biı kısmı Birliğimiz ve TSB tarafından karşılanacak olup, katılımcılar tarafuıdan kişi başı ücret olarak toplaın 1.200,-TL ödenmesi gerekmektedir.
Adıyaman, Hatay, Kahıamanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren sigorta acentelerinden (Her bir acenteden l kişi ile sınırlı olmak kaydıyla ve kontenjan dahilinde) kaılım ücreti talep edilmeyecektir.
Eğitim Programuıa katılmak ve eğitim sonunda verilen katılım sertifıkasına hak kazanmak isteyen, TOBB Sigorta Acenteleri levhasına kayıtlı acente yetkili ve personellerin aşağıda bildirilen ön başvuru linkinden gerekli alanlan dolduraıak l9 Şubat- 29 Şubıt 2024 tarihleri arasında kayıtlannı yaptırması gerekmektedir.
Eğitim progamı kapsamında dersler sınıflarda çevrimiçi (online) olarak hafta içi ve hafta sonu günlerinde, haftada 3 gün ve günde 3 saat olacak şekilde planlanmıştır. İtk gıup eğitimin 7 Man 2024 tarihinde başlaması plantanmaktadır. Sııııflar başıuru suasına göre oluşturulacaktır. Daha önce söz konusu eğitime katışmış kişiler
tarafindan yapılan başvurulaı ile Levhada kaydı bulunmayan kişilerce yapılan ya da süıesi içerisinde katılım ücreti ödenmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başwru ücretinin ödeneceği hesap bilgileri ve ödeme tarihleri başvuru sahiplerine bilüare bildirilecektir.

Eğitim ön başvuru linki: https://acenteegitim.tobb.org.tr/sigortacilik

Bilgileirnize rica ederiz.

 

EK:YENİ NESİL ACENTE EĞİTİM PROGRAMI

Bu içerik toplam 2 kişi tarafından okunmuş.
TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 537 592 1073