Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Hisse Devri

Başvurular Mersis Üzerinden Olup ; mersis.gtb.gov.tr  adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

MERSİS’ te işlem yapmak için :

  • Firma yetkilileri MERSİS ŞİFRESİYLE giriş yapabilirler
  • Firma yetkilileri ELEKTRONİK İMZA (e-imza) ile giriş yapabilirler
  • Firma yetkilileri E-DEVLET üzerinden  giriş yapabilirler.

Uyarı : Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)

NOT: Pay devirlerinde; pay adedinin tam sayı olacak şekilde yapılması zorunludur.

GEREKLİ EVRAKLAR

1-) TİCARET SİCİL DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ Tıklayınız

2-)ODA SİCİL DEĞİŞİKLİK BİLDİRİM FORMU Tıklayınız

3-) Çağrılı genel kurullarda Gündem Kararı

NOT:Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

4- ) Hazır Bulunanların Listesi Hazirun Listesi

5- ) Genel Kurul Toplantı Tutanağı Noter Onaylı

6-) Limited-Şirket-Hisse-Devri-Karar-Örneği Noter Onaylı

Müdür atama Müdür Atama Kararı  (Noter Onaylı)

Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise kimlik numaraları T.C. kimlik numarası; yabancı uyruklu ise, vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir.

7-) Hisse Devir Sözleşmesi Noterden (1 Adet asıl)
8) Devir eden ve devir alan ortakların pay defteri ilgili sayfa fotokopisi

9- ) Alınan Hisse Devri Kararında Müdür Değişikliği var ise karara göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi 

10-) Şirket tek ortaklı hale geliyor ise; Müdürün şirketin tek ortaklı olduğunu bu ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri, TC kimlik numarası, vatandaşlığını belirten  Beyanname

11-) Hariçten müdür ataması var ise görevi kabul ettiğine dair yazılı Müdür Atama Yazısı 

12-) Şirkete yeni ortak olacak yabancı uyruklu kişi var ise Pasaportun tercüme edilmiş noter onaylı sureti ve potansiyel vergi numarasını gösterir yazı.

13-) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

-Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl – 1 fotokopi), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

 14-) Reşit olmayan ortak girişi var ise; şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı. (asıl veya mahkeme tarafından  aslı gibidir tasdiklisi (1 adet) (Kayyımın kimlik fotokopisi de eklenmelidir)

Reşit olmayan yeni ortağın anne veya babasının şirket ortağı olmaması halinde ise; reşit olmayanın aile nüfus kayıt örneği fotokopisi.

Reşit olmayan  ortağın anne ve baba ortak değil ve  boşanmış ise ; reşit olmayanın  velayetine ilişkin  mahkeme kararının  mahkeme tarafından  aslı gibidir  tasdiklisi (1 adet)

15-)Hisse devri Verasetle İntikal ise; varsa noterden düzenlenmiş feragatname,yoksa mahkemeden veraset ilamı veya noterden mirasçılık belgesi.İntikal sonrası durumunu gösterir ayrıntılı veraset intikal dilekçesi 

16-)KVKK AÇIK RIZA BEYAN FORMU için tıklayınız

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET UNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

 

Bu içerik toplam 1.831 kişi tarafından okunmuş.

Menü

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 537 592 1073