Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Yıllık Aidat Munzam Aidat ve Kayıt Ücreti Bilgisi

Ana Sayfa » Servislerimiz » Muhasebe Müdürlüğü » Yıllık Aidat Munzam Aidat ve Kayıt Ücreti Bilgisi

Üyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ve munzam aidat ödemekle yükümlüdür.

Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı

2020 yılı, yıllık aidat için tespit olunan derece ve tarifeler, munzam aidat için ise 2019 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri esas alınacaktır. 

Yıllık Aidat

  • Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata yıllık aidat denilmektedir.
  • Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmamaktadır. Ancak kaydı silinmek suretiyle odadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınmaktadır.
  • Yıllık aidat firmaların sermaye toplamları üzerinden hesaplanmaktadır.
  • Yıllık aidat miktarları, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunmaktadır.

 

2019 Yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi

Derece Özsermaye Limitleri (TL) Kayıt Ücreti
1.Derece  600.000,00- 580,00 TL
2.Derece 250.000,00-599.999,99 550,00 TL
3.Derece  150.000,00-249.999,99 500,00 TL
4.Derece 70.000,00-149.999,99 460,00 TL
5.Derece 30.000,00-69.999,99 440,00 TL
6.Derece  10.000,00-29.999,99 420,00 TL
7.Şirket Kuruluşları 1-9.999,99 400,00 TL

 

 

Derece Özsermaye Limitleri (TL) Aidat Tarifesi
1.Derece  600.000,00- 850,00 TL
2.Derece 250.000,00-599.999,99 700,00 TL
3.Derece  150.000,00-249.999,99 650,00 TL
4.Derece 70.000,00-149.999,99 500,00 TL
5.Derece 30.000,00-69.999,99 450,00 TL
6.Derece  10.000,00-29.999,99 400,00 TL
7.Derece 1-9.999,99 350,00 TL

Munzam Aidat

  • Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur. Üye tarafından beyannamelerin verilmemesi veya vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilmektedir.
  • Şubelere kayıtlı üyeler, bu maddede belirlenen munzam aidatın yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.

Süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidata 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmektedir.

Yıllık Aidat ve munzam aidat Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte tahsil edilmektedir.

Aidat ve Diğer Ödemelerinizin Yatırılacağı Banka Şubeleri

İlgili mevzuat dokümanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

5174_sayili_Turkiye_Odalar_ve_Borsalar_Birligi_ile_Odalar_ve_Borsalar_Kanunu-

9Kayit_ucreti_ile_Yillik_Aidat_ve_Munzam_Aidatin_Tespiti_ve_Odenmesi_Hakkindaki_Yonetmelik-11

Turkiye_Odalar_ve_Borsalar_Birligi_ile_Odalar_ve_Borsalar_Butce_ve_Muhasebe_Yonetmeligi-10

Bu içerik toplam 150 kişi tarafından okunmuş.

Menü

ODA AİDATLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU !!!

Sayın Üyemiz,

2020 yılı Oda aidatlarının (yıllık ve munzam) 1. ve 2. taksitlerinin son ödeme süresi; 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.

 

ODA AİDATLARINIZI;

 

Son ödeme gününden sonra tahsil edilecek aidatlara gecikme zammı eklenerek (kanun gereği) tahsil edilecektir.

 

EREĞLİ KONYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ

Elektronik Belge Dağıtım Sistemi, Odamızda hayata geçirilmiş olup, Üyelerimiz diledikleri yerden 7/24 e-imzalı belge talep ederek dakikalar içinde sistem üzerinden e-imzalı belgelerini almakla beraber aidat sorgulaması ve ödemesi yapabilecektir.

E-imzalı olarak alabileceğiniz belgelerimiz:

Sisteme sadece firma yetkilileri kayıt olabilmektedir ayrıca firma yetkilisinin cep telefonu numarası TOBB.net sisteminde kayıtlı olmalıdır. Onay kodunuz sms ile ulaştırılacaktır. Kayıt işlemi bir defaya mahsus olmakla birlikte,sisteme giriş işlemi kayıt anında belirttiğiniz e-posta adresi ve şifrenizle giriş yapılabilecektir.

Kayıt anında yapılan doğrulama ile cep numarası seçimi boş veya gelen numara yanlış ise bilgileri aşağıda yer alan Oda sicil görevlileri ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Tüm kayıt ve işlem adımlarının anlatıldığı yardım dokümanı tarafınıza ekte sunulmuştur.

TOBB_BS_UYE_FIRMA_KULLANICI_KLAVUZU

Sisteme gitmek için       :https://uye.tobb.org.tr/organizasyon/

Hızlı aidat ödeme için   :https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Murat KARPUZCU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651