Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Ticari İşletmenin Şirkete Dönüşmesi

Başvurular Mersis Üzerinden Olup ; mersis.gtb.gov.tr  adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

MERSİS’ te işlem yapmak için :

  • Firma yetkilileri MERSİS ŞİFRESİYLE giriş yapabilirler
  • Firma yetkilileri ELEKTRONİK İMZA (e-imza) ile giriş yapabilirler
  • Firma yetkilileri E-DEVLET üzerinden  giriş yapabilirler.

GEREKLİ EVRAKLAR

1-)ŞAHIS TÜR DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇESİ

2-TİCARET SİCİL DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ Tıklayınız

3-ODA SİCİL DEĞİŞİKLİK BİLDİRİM FORMU Tıklayınız

4-)Ticari işletmenin mal varlığı unsurlarının değerinin ve işletmenin öz varlığının tespitine ilişkin YMM veya   SMMM Raporu  (1 asıl) ile Tür değiştiren ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren  Tür Değişiklik Beyanı  (1 asıl; Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve haklar bulunmuyorsa; yoktur diye beyanda bulunulmalıdır.)

5-) Tür Değiştirme Planı (TTK-185) (1 asıl)

6-)Ticari işletmenin sahibi tarafından hazırlanan  Tür Değiştirme Raporu  (TTK-186) ( 1 asıl).  Küçük ve orta ölçekli firmalar, mali müşavir tarafından hazırlanan  Kobi Raporu  ile tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

7-)Dönüşülen şirketin türüne göre hazırlanan Sicil Müdürlüğümüz tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi (1 asıl – 1 fotokopi)

8-)Firma sahibi  tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço (1 asıl)

9-)Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin şirket unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenen imza beyannamesi(Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

10- )Anonim Şirkete kurulacaksa Nakdi sermaye konulması halinde 1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu,

11-)4054 sayılı Rekabetin korunması Hakkında Kanuna göre sermayenin on binde dördünün ödendiğine dair  dekont. (Müdürlüğümüzün bağlı olduğu Oda veznesine veya Odanın banka hesabına yatırılacaktır).

NOT-1: Tür değiştirmede, tür değiştiren TİCARİ İŞLETMENİN malvarlığına dahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların yeni tür adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, müdürlük tarafından yeni türün tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirilir.

NOT-2: Bir ticari işletmenin bir ticaret şirket türüne dönüşmesi halinde yeni türün tescili için zorunlu olan olguların tescili ile birlikte tür değişikliği nedeniyle ticari işletmeye ilişkin kayıtlarda gerekli değişiklikler yapılır. Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır. (TSY-135)

 

Bu içerik toplam 299 kişi tarafından okunmuş.

Menü

YAPILANDIRMA KAPSAMINDA İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ UZATIMI

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 31/07/2023 olarak belirlenen yapılandırma ilk taksit ödeme süreleri 04/08/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 537 592 1073