Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

İhracatta Kullanılan Belgeler

Ana Sayfa » Servislerimiz » Dış Ticaret Müdürlüğü » İhracatta Kullanılan Belgeler

Menşe Şahadetnamesi

İhraç konusu eşyanın düzenlendiği ve onaylandığı ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildiren belgedir.

İHRACAT BELGESİ TALEP FORMU Tıklayınız

İHRACAT BELGESİ TASDİK FORMU Tıklayınız

İHRACAT TAAHHÜTNAME FORMU Tıklayınız

A.TR Dolaşım Belgesi

Avrupa Birliği ülkeleri ile Gümrük Birliği çerçevesinde yapılan tercihli ticarette kullanılır. Sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı ve ithalatında gümrük vergisi muafiyeti sağlayan belgedir.

İHRACAT BELGESİ TALEP FORMU Tıklayınız

İHRACAT BELGESİ TASDİK FORMU Tıklayınız

İHRACAT TAAHHÜTNAME FORMU Tıklayınız

A.TR Dolaşım Belgesi Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır?

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

 

Basitleştirilmiş A.TR

3/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğe istinaden güvenirlik kriterleri genel şartlar olarak belirlenmiş ve öngörülen dış ticaret performanslarına (gerçekleştirilen ihracat ve ithalat tutarları) bağlı olarak Onaylanmış Kişi Statüsü kazananlar, adlarına düzenlenen belgenin sınıfına göre, eşyanın ilgili rejime geçişinin kayıt yoluyla yapılması, eksik bilgi ve/veya belgeyle beyan, basitleştirilmiş kontrol, A.TR düzenleme, onaylama ve vize işlemleri, götürü teminat uygulaması, kısmi teminat uygulaması, tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşya sınırlaması olmaksızın yararlanma gibi hak ve uygulamalardan yararlanabileceklerdir.

 

EUR.1 Dolaşım Sertifikası

Eşyanın menşe ülkesini gösteren belgedir. EFTA ülkelerine ihracatta, Avrupa Birliği’ne demir çelik ürünleri (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu-AKÇT ürünleri) ihracatında, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan ihracatta ve Avrupa Birliği’ne yönelik tarım ürünleri ihracatında kullanılır.

İHRACAT BELGESİ TALEP FORMU Tıklayınız

İHRACAT BELGESİ TASDİK FORMU Tıklayınız

EUR-1 DOLAŞIM BELGESİ TAAHHÜTNAME FORMU Tıklayınız

EUR.1 Dolaşım Sertifikası Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır?

  • Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile AKÇT ürünleri ve tarım ürünleri ticaretinde kullanılır. (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)
  • Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerle olan ticaretinde kullanılır.

(EFTA ülkeleri (İzlanda, İsviçre, Norveç, Lihtenştayn), İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Tunus, Filistin, Fas, Suriye (Serbest Ticaret Anlaşması askıya alındığından menşe şehadetnamesi düzenlenecektir), Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Morityus)

 

EUR-MED Dolaşım Sertifikası

PAAMK’a (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu) taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir.

AB-EFTA-Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret hariç) aynı menşe kurallarının uygulanması gerekmektedir. Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine dahil en az 3 ülke arasında STA(Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır.

 

EUR-MED Dolaşım Sertifikası Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır?

Türkiye, AB, EFTA (İsvişre, Norveç, İzlanda, Lihtenştanyn), Akdeniz Ülkeleri (Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, İsrail, Lübnan, Mısır ve Suriye) ve Faroe Adaları arasında kullanılmaktadır.

 

Menşe İspat Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe konan, Gümrük İdaresince ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

 

FORM A (Özel Menşe Şehadetnamesi)

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ( UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş Preferanslar (Tercihler) Sisteminden (GPS) yararlanmak üzere aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihracatta, bu ülkelerin gümrük indirimi uyguladıkları eşyanın ihracında düzenlenen ve ithalatçı ülke gümrük idaresine muhatap belgedir.

 

FORM-A Özel Menşe Şahadetnamesi Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır?

Söz konusu GPS sistemi çerçevesinde gümrük vergisi indiriminden yararlanılabilmesi için ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Ukrayna, Kazakistan, Beyaz Rusya ve Rusya Federasyonu “Form A” menşe şahadetnamesi düzenlenmesini istemektedir. “Form A” menşe şahadetnameleri yalnız İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmelidir (Rusya Federasyonu için Rusça düzenlenebilir). Adresler dışında Türkçe ifadeye yer verilmemelidir.

 

ATA KARNESİ

ATA “ geçici kabul ” anlamına gelen  Fransızca “ Admission  Temporaire” ve İngilizce

“ Temporary Admission” kelimelerin harflerinden  oluşmaktadır.

1961 yılında Dünya Gümrük Örgütü tarafından , dünya ticaretini artırmak  ve sınırları azaltmak amacıyla ATA sözleşmesi  benimsenmiştir. Daha sonra, bu sözleşmenin kapsamını genişletmek için, 2005 yılında  yürürlüğe giren, Geçici İthalat Sözleşmesi  (kısaca İstanbul Sözleşmesi)  ve ekleri kapsamında uygulanmaktadır.  Türkiye ATA Sözleşmesini  23.08.1974 yılında onaylamıştır. Gümrük Müsteşarlığı Kefil Kuruluş olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini  görevlendirmesi üzerine 1975 yılında uygulamaya başlanmıştır.

ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

Kullanım alanları,

–          Sergi ve Fuarlara Katılım (yeri ve zamanı belli olan)

–          Ticari Numuneler

–          Mesleki Malzemeler (İcra etmek için kullanılan malzemeler)

–          Konteynırlar, Paletler, Ambalajlar

–          Bilimsel ve Kültürel Amaçlar

–          Turistik Tanıtım Malzemeleri

–          Sportif Amaçlar

–          İnsani Amaçlar (deprem malzemeleri)

Bir işçilik görmesi  veya tamir  edilmesi istenilen eşyalar,  Tütün  ve tütünden mamul  mallar Alkol  ve  Alkolden mamul mallar,  bir kez kullanılıp atılabilen mallar,Gıda Maddeleri ve İnşaat malzemelerinde  (vinç ve benzeri), posta trafiğinde  kullanılamıyor. Silah Radar gibi ürünlerde özel izin gereklidir.

– ATA karnelerinin geçerlilik süresi, verildikleri tarihten itibaren  bir yıldır.

– ATA karneleri, geçerlilik süresi  içinde olmak kaydıyla dört kez geçici ihraç ve tekrar ithal işlemi yapılmasına aynı şekilde ATA karnelerinin geçerli olduğu ülkelere  dört kez geçici ithal ve tekrar ihraç işlemi ile dört ülkeden transit geçiş işlemi yapılmasına  imkan vermektedir.

ATA Sözleşmesine Taraf Olan Ülkeler

Almanya Hong Kong Mauritis
Amerika İngiltere Meksika
Andorra İran Moldova
Avustralya İrlanda Norveç
Avusturya İsrail Pakistan
Belçika İsveç Polonya
Beyaz Rusya İsviçre Portekiz
Birleşik Arap Emirlikleri İspanya Romanya
Bosna-Hersek İtalya Rusya
Bulgaristan İzlanda Senegal
Cebelitarık Japonya Sırbistan (Karadağ hariç)
Cezayir Kanada Singapur
Çek Cumhuriyeti Karadağ Slovak Cumhuriyeti
Çin Halk Cum. Kıbrıs Rum Yönetimi Slovenya
Danimarka Kore Sri Lanka
Estonya Letonya Şili
Fas Litvanya Tayland
Fildişi Sahili Lübnan Tayvan
Finlandiya Lüksemburg Tunus
Fransa Macaristan Türkiye
Güney Afrika Cum. Makao Ukrayna
Hırvatistan Makedonya Yeni Zelanda
Hindistan Malezya Yunanistan
Hollanda Malta
Bu içerik toplam 1.172 kişi tarafından okunmuş.

Menü

YAPILANDIRMA KAPSAMINDA İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ UZATIMI

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 31/07/2023 olarak belirlenen yapılandırma ilk taksit ödeme süreleri 04/08/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 537 592 1073