Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Web Sitesine Hoşgeldiniz

E-Posta : konyaereglitso@tobb.org.tr

Telefon : 0332 713 10 73

Kapasite Raporu Müracatı

Ana Sayfa » Servislerimiz » Genel Sekreterlik » Kapasite Raporu Müracatı

Ticaret ve Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını Ereğli (Konya) Ticaret ve Sanayi Odası organizasyon yapısı içerisinde düzenlemektedir.

Odamız tarafından görevlendirilen personelimiz ve mühendisimiz ile firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca elektronik ortamda hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) onayını almak zorundadır.

Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda TOBB tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır.

Kapasite raporu başvurusunda bulunmak için Ereğli (Konya) Ticaret ve Sanayi Odası’na üye olmak zorunludur. İşyeri adresi değişikliklerini odamıza bildirmeyen üyelerimizin Kapasite Raporu müracaatları kabul edilmemektedir.

 

Kapasite Raporu Nedir:
Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.
Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.
Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.
 
 
Kapasite Raporu Tanziminde Amaç: 
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.
Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı:
• 28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
• 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
• 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,
Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:
• Yatırım Teşvik Belgesi,
• Dahilde İşleme İzin Belgesi,
• Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
• Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında
• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
• Resmi ve özel ihalelerde,
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
• İmalatçı belgesi alımında,
• Vergi incelemelerinde,
• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.
Raporun Geçerlilik Süresi ve Yenileme
• Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde iki yıl geçerlidir.
• Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.
• Raporda yer alan makinalar kiralık (leasing dahil) ve kira sözleşmesi süresi 2 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.
Kapasite Raporu Başvurusu
 
• Kapasite raporu başvurusunda bulunmak için Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na üye olmak zorunludur.

• Kapasite raporu başvurusu, “Kapasite Raporu Müracaat Formu” doldurularak, istenen belgelerle elden veyahut evrak taramaları konyaereglitso@tobb.org.tr adresine e-posta olarak gönderilerek yapılır.
• Kapasite Raporu Müracaat Formu elden veya web sayfamızdan elde edilebilmektedir.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ

KAPASİTE RAPORU BAŞVURU FORMU

KAPASİTE RAPORU DİLEKÇESİ

KAPASİTE RAPORU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

KAPASİTE RAPORU İÇİN GEREKLİ OLAN MAKİNA DEMİRBAŞ LİSTESİ

T.O.B.B. ONAY ÜCRETİ

575,00 TL mutlaka aşağıdaki hesap numaralarından bir tanesine yatırılacaktır:

HESAP ADI ŞUBE
KODU
HESAP NO IBAN NO BANKA ŞUBESİ
TOBB-Kapasite Bedelleri 4201 785529 TR100006400000142010785529 T.İŞ BANKASI AKAY
TOBB-Kapasite Bedelleri 153 69072 TR350004600153888000069072 AKBANK BAKANLIKLAR
TOBB-Kapasite Bedelleri 760 5994350-5032 TR020001000760059943505032 ZİRAAT BANKASI AKAY
TOBB-Kapasite Bedelleri 184 2068017 TR210001500158007293586413 VAKIFLAR BANKASI MERKEZ
TOBB-Kapasite Bedelleri 1311 16000038 TR140001200131100016000038 HALKBANK ÇUKURAMBAR TİCARİ
Ereğli (Konya) Ticaret ve Sanayi Odası Kapasite Raporu Ücreti

1-10 İşçi Çalıştıran Firmalara 900,00 TL

11-50 İşçi Çalıştıran Firmalara 1.050,00 TL

51 İşçi ve Yukarısında İşçi Çalıştıran Firmalara 1.300,00 TL’dir.

Kapasite Raporlarının Her Suret Tasdik Adedi İçin 30,00 TL alınmaktadır.

Kapasite Raporu Ücreti ve Kapasite Raporlarının Her Suret Tasdik Bedeli baz alınarak, ödemeler Odamız veznesine veya aşağıdaki hesap numaralarımıza eft/havale yoluyla ödenebilir.

Halk Bank A.Ş.Ereğli ŞubesiIBAN:TR05 0001 2009 5110 0016 0000 37
Vakıf Bankası A.Ş.Ereğli ŞubesiIBAN:TR47 0001 5001 5800 7307 9371 92
Akbank A.Ş.Ereğli ŞubesiIBAN:TR56 0004 6000 3788 8000 1583 99
T.C. İş Bankası A.Ş.Ereğli ŞubesiIBAN:TR30 0006 4000 0014 5211 1855 15
T.C. Garanti Bankası A.Ş.Ereğli ŞubesiIBAN:TR65 0006 2000 5920 0006 2963 53
DenizBank A.Ş.Ereğli ŞubesiIBAN:TR11 0013 4000 0110 5176 2000 02
Yapı Kredi Bankası A.Ş.Ereğli ŞubesiIBAN:TR30 0006 7010 0000 0055 3140 02
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Ereğli ŞubesiIBAN:TR90 0001 0001 6938 9262 0150 07
Bu içerik toplam 732 kişi tarafından okunmuş.

Menü

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09/06/2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerimiz 30.09.2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe birimine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 30/04/2021 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 31 Ekim 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 30 Eylül 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 30/09/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek, 31 Ekim 2021 tarihine kadar gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

EK:DİLEKÇE

Bilgilerinize sunulur.

EREĞLİ (KONYA) TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI 

 

 

Sayın Üyelerimiz,

Oda Üyelik Aidatlarınızı Haziran ayı içerisinde odamız muhasebe ve tahsilat servisine, www.uye.tobb.org.tr adresinde bulunan online aidat butonu üzerinden ya da aşağıda belirtilen banka hesap numarasına açıklamalı olarak havale-eft yoluyla ödeyebilirsiniz. Yaptığınız ödeme dekontunu konyaereglitso@tobb.org.tr adresine göndermeniz rica olunur.

Halk Bank A.Ş.

Ereğli Şubesi

IBAN:TR05 0001 2009 5110 0016 0000 37

 

 

 

Sayın Üyemiz,

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 Bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacaktır.

 

Nefes Kredi Paketi ile;

 

 

 

 

 

Katılımcı Bankalar

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

Bilgilerinize sunarız.

Ereğli (Konya) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

 

Elektronik Belge ve Online Tahsilat Hizmeti

Üyelerimize en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunabilmek amacıyla hayata geçirilen online belge talebi ve tahsilat sistemi üyelerimizin kullanımına açılmıştır.

Elektronik belge sistemine sadece firma imza yetkilileri kayıt olabilmektedir. Kayıt öncesinde firma yetkilisinin cep telefon numarasının Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. Doğrulama kodu firma yetkilisinin cep telefonuna kayıt esnasında gönderilecektir.

E-imzalı olarak 7/24 alabileceğiniz belgelerimiz:

Bildirim için; Firma Sicil No, Firma Ünvanı, Yetkili Adı Soyadı, Yetkili TC No, Yetkili e-mail ve Yetkili GSM No bilgilerinizi konyaereglitso@tobb.org.tr adresimize mail ile gönderiniz.

Teknik Destek:

332 713 10 73-Dahili 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 530 340 9651